Kongres Edukacja i Rozwój już za 18 dni!

XXI Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli

 

W programie m.in.: 

1. Miniwykład o maxiproblemach  prof. dr hab. Ewa Łętowska

2. Portret własny dyrektora szkoły reformą i strajkiem retuszowany  Mirosław Sielatycki 

3. Prawo oświatowe w praktyce – analiza najważniejszych zmian obowiązujących od 1 września 2019 roku Izabela Suckiel  

4. Zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej i po kryzysie  Tomasz Garstka 

5. Zmiany w organizacji doskonalenia nauczycieli - więcej szans czy ograniczeń?  Arkadiusz Walczak

6. Tworzenie aktów prawa wewnętrznego  ze szczególnym uwzględnieniem zmian w statutach  Bogusława Wojtczak 

7. Prawo autorskie - bezpieczne korzystanie z zasobów cyfrowych w szkole  Andrzej Pieńkowski

8. Odpowiedzialność dyrektora za ochronę danych osobowych  dr Marlena Sakowska Baryła

9. Dane kadrowe w placówce oświatowej po 4 maja 2019 r.  Magdalena Czaplińska

10. Zmiany w kształceniu zawodowym – wybrane zagadnienia  Bogusława Wojtczak, Lidia Marciniak

11. RODO-wa rzeczywistość dyrektora administratora Jarosław Feliński 

12. Zagrożenia dla zdrowia psychicznego uczniów  dr n. med. Tomasz Srebrnicki

13. Czytanie dzieciom jako recepta na sukces w uczeniu się  prof. Barry Zuckerman

 

 

 

Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Partnerzy
merytoryczni
BONUM HUMANUM
Design for Change
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
SBC Kancelaria Radców Prawnych
Katalyst Education
LEX Prawo Oświatowe
Linia Progman
Centrum Profilatyki Społecznej
Uniwersytet SWPS
Szkoła Edukacji Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
Szkoła w Punkt
Uniwersytet Szczeciński
Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły
Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
Polskie Stowarzyszenie Dalton
Patroni
honorowi
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Rzecznik Praw Dziecka
Związek Powiatów Polskich
Sponsorzy
Canon
ENERGYLANDIA
Mentor
Nowa Era
Nordweco Sp. z o.o.
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
EPSON
Instytut Badań Edukacyjnych
Microsoft
TalentowiSKO
MultimediawSzkole.pl
Katalyst Education
Grupa Sokrates
Benq
Macmillan Polska
AGRAF
Partnerzy
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
Unia Metropolii Polskich
Unia Miasteczek Polskich
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Patroni
medialni
Dziennik Warto Wiedzieć
Portal Edukacja Internet Dialog
Finanse Komunalne
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS
Państwo i Prawo
Personel Plus
Portal Pedagogika Specjalna
prawo.pl
Portal Przedszkola.edu.pl
Samorząd Terytorialny
Siedem liter
Back to Top