Kongres Edukacja i Rozwój już za 22 dni!

Steamowanie w edukacji

(2018-09-14)

   Systemy edukacji ulegają obecnie na całym świecie znaczącym przeobrażeniom w związku z rewolucją przemysłową 4.0 i koniecznością lepszego dostosowania założeń polityki oświatowej do potrzeb rynku pracy. Kluczowe stają się kompetencje XXI wieku, które – w dużym uproszczeniu – można sprowadzić do dwóch najważniejszych filarów – kompetencji cyfrowych/technologicznych i kompetencji społecznych/humanistycznych.

   Do tej pory systemy edukacji  w znikomym stopniu rozwijały tak jedne jak i drugie, przykładając zbyt dużą wagę do indywidualnego przyswajania przez uczniów wiedzy encyklopedycznej, w ramach tzw. „wyścigu szczurów”. Brak zachęt dla nauczycieli i uczniów do zgłębiania kluczowych obszarów edukacji z perspektywy Gospodarki opartej na Wiedzy – czyli STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Maths) – powoduje, że stosunkowo mało osób zasila te branże. Negatywnie postrzegane jest również kształcenie zawodowe, co powoduje nadpodaż absolwentów z wykształceniem ogólnym w stosunku do tych z wykształceniem technicznym i zawodowym.

   Z tego powodu postępuje narastające oderwanie realiów szkolnych od wymogów rynku pracy, co grozi bardzo niepokojącymi zjawiskami, a docelowo zapaścią funkcjonowania całego państwa. Dlatego właśnie jako STEAM Polska – importujemy do naszego kraju koncepcję STEAM-LABÓW - laboratoriów edukacji przyszłości, których implementacja ma za zadanie pomóc polskim placówkom edukacyjnym stać się najlepiej dostosowanymi do wymogów współczesnego rynku i społeczeństwa, a docelowo – najbardziej nowoczesnymi na świecie!

 

 
Tytuł wystąpienia: Steamowanie w edukacji
Prelegent: Marta Czapińska -Dyrektor kreatywna STEAM Polska
Konferencja: Konferencja dla Nauczycieli, Psychologów i Pedagogów
 
Zobacz program ->                        Zgłoś się ->

 

 

 

Organizatorzy
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
Państwo i Prawo
Linia Progman
LEX Prawo Oświatowe
Partnerzy
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Design for Change Polska
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Fundacja Szkoła z Klasą
Jurewicz&Jakubczak
Kulczyk Foundation
Muzeum Sportu i Turystyki
Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP
Instytut Badań Edukacyjnych
STEAM Polska
Szkoła Edukacji Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytet SWPS
Zwolnieni z Teorii
Partnerzy merytoryczni
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczyciel
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu
Sponsorzy
PWN Wydawnictwo Szkolne
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
EPSON
Mentor
Nordweco Sp. z o.o.
Nowa Era
Image Recording Solutions
Microsoft
REMI
TalentowiSKO
Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej
Pozytywny Rozwój
learnetic.
Pszczólka
Centrum Edukacji Filmowej
Lekcja w kinie
Edumagica
MultimediawSzkole.pl
Abilix
Patroni honorowi
Rzecznik Praw Dziecka
Związek Powiatów Polskich
Patroni medialni
Personel Plus
Głos Nauczycielski
Dziennik Warto Wiedzieć
Siedem liter
Portal Przedszkola.edu.pl
prawo.pl
Back to Top