Kongres Edukacja i Rozwój już za 50 dni!

Stoliki eksperckie

Przez cały czas trwania Kongresu uczestnicy będą mieli możliwość skonsultowania indywidualnych problemów oraz wymiany doświadczeń.
Przy stolikach eksperckich prelegenci postarają się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania.

 

Na uczestników kongresu czekają eksperci:

Marcin Bruszewski –wiceprezes fundacji Social Wolves, organizator praktycznej olimpiady „Zwolnieni z Teorii”, wyróżniony m.in. na liście Forbes 30 under 30 Europe. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Universität St. Gallen w Szwajcarii. Specjalista w zakresie budowania i badania kapitału społecznego.
Tytuł wystąpienia: Jak polska szkoła może stać się kuźnią kompetencji przyszłości?
O czym można ze mną porozmawiać? Projekt ,,Zwolnieni z Teorii'' - jak to działa?

 

Marta Czapińska – psycholog społeczny i trenerka kompetencji interpersonalnych. W latach 2013-2015 szefowa zespołu strategicznego przy Ministrze Edukacji Narodowej. Odpowiedzialna za koordynowanie współpracy ekspertów zewnętrznych z ministerstwem w obszarze kreowania polityki oświatowej. Promotorka ruchu Budzących się szkół i wielu innych oddolnych inicjatyw wspierających transformację edukacji w Polsce. Ekspert ds. edukacji. Dyrektor kreatywna STEAM Polska.
Tytuł wystąpienia: Steamowanie w edukacji
O czym można ze mną porozmawiać? Steamowe przedszkola i szkoły, Programowanie ruchu

 

dr Danuta Elsner – doktor nauk humanistycznych, specjalistka w zakresie zarządzania oświatą - teoretyk i praktyk. Autorka wielu publikacji, w tym 21 książek, z których dwie ukazały się zagranicą (w Anglii i Finlandii). Współzałożycielka (w Utrechcie w roku 1991) European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management (Europejskiej Sieci Doskonalenia Badań i Rozwoju Edukacyjnego Przywództwa oraz Zarządzania), przez pięć lat członek Rady tej organizacji, a przez jedną kadencję jej przewodnicząca. Przez prawie całe życie zawodowe związana z doskonaleniem oświatowych kadr kierowniczych, w kraju i zagranicą. Obecnie członkini kolegium redakcyjnego miesięcznika "Dyrektor Szkoły".
Tytuł wystąpienia: Konkursy na dyrektorów – uzasadnienie i koncepcja konkursowa – w pytaniach i odpowiedziach
O czym można ze mną porozmawiać? Treść i forma uzasadnienia oraz koncepcji konkursowej

 

Wioletta Firaza – współzałożycielka Design for Change Polska. Z wykształcenia jest psychologiem, zawodowo wspiera klientów, a po godzinach nałogowo wspiera i realizuje akcje społeczne.
Tytuł wystąpienia organizacji: Nasi uczniowie zmieniają świat
O czym można ze mną porozmawiać? Projekty edukacyjne Design for Change


Maciej Frasunkiewicz - absolwent psychologii społecznej na Uniwersytecie SWPS oraz psychologii pozytywnej w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży. Pracuje w Warszawie jako psycholog i wychowawca z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym (7-19), z powołania wspierając ich rozwój społeczny, emocjonalny i poznawczy. Interesuje się m.in. edukacją alternatywną, wpływem gier wideo i nowych mediów na rozwój człowieka, treningiem uważności i relacjami międzyludzkimi. Współpracuje m.in. z Centrum Prasowym USWPS i organizacjami związanymi z nowoczesnym podejściem w edukacji.
Tytuł wystąpienia: Gry wideo w edukacji i rozwoju – na tropie złotego środka
O czym można ze mną porozmawiać? Gry wideo w edukacji i rozwoju

 

Mirella Gliwińska – opowiadaczka, autorka opowiadań, animatorka kultury, absolwentka wydziału Polonistyki UW, członkini Stowarzyszenia Opowiadaczy Grupa Studnia O oraz grup Karawana Opowieści, Grupa 501, Współorganizatorka Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania. Jej opowieści są inspirowane literaturą, tradycjami ludowymi całego świata oraz oparte na własnych tekstach. Opowiada oraz prowadzi warsztaty propagujące sztukę opowiadania dla dzieci i dorosłych w placówkach oświatowych i artystycznych w Polsce.
Tytuł wystąpienia: Potencjał edukacyjny sztuki opowiadania
O czym można ze mną porozmawiać? proces opowiadania w codziennej pracy edukacyjnej

 

Anna Jurewicz – polonistka, trener sportowy, trener kompetencji społecznych, coach (członek ICF i ICF Polska). Certyfikowany trener FRIS – style myślenia, style działania, certyfikowany konsultant Mindsonar, International Values Consultant  - certyfikat Values Team&Lambent Coaching UK. Certyfikowany Mistrz Praktyk NLP (Polski Instytut NLP, Akredytacja Europejskiego Stowarzyszenia NLPt).  Absolwentka licznych studiów podyplomowych, m.in. Coaching na WSB w Toruniu (2012).
Tytuł wystąpienia: Nie pytaj, co możesz zrobić dla uczniów, zapytaj, co uczniowie mogą zrobić dla siebie!Mniej kontroli więcej odpowiedzialności - czyli jak działają turkusowe organizacje, Nauczyciel jako organizator procesu uczenia się uczniów.
O czym można ze mną porozmawiać? budowanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za swoje wyniki, turkusowe organizacje

 

Maciej Kępka – absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę - specjalista ds. edukacji w programie Dziecko w Sieci, współautor materiałów edukacyjnych, prelegent oraz trener z tematyki zagrożeń online. Od 2014 r. zaangażowany w organizację Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”. Streetworker w Stowarzyszeniu Program Stacja, pracujący z młodymi osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością. Ukończył Szkołę Trenerów House of Skills oraz FDDS.
Tytuł wystąpienia organizacji: Jak edukować, aby zredukować cyberprzemoc? Prezentacja programu profilaktycznego IMPACT
O czym można ze mną porozmawiać? zagrożenia online, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie

 

Paulina Koperska – współzałożycielka Design for Change Polska. Liderka z ponad 20 letnim doświadczeniem w firmach produkcyjnych i szkoleniowo doradczych. Coach indywidualny i zespołowy. Wierząca głęboko w potencjał ludzi niezależnie od wieku i wykształcenia. Od 2 lat wspiera budowanie świadomości samoorganizacji – przestrzeni w których wszyscy zaangażowani mogą w pełni realizować swój potencjał.
Tytuł wystąpienia organizacji: Nasi uczniowie zmieniają świat
O czym można ze mną porozmawiać? Projekty edukacyjne Design for Change

 

Aleksandra Marcinkowska - dyrektor międzynarodowego konsorcjum edukacyjnego.Doradca zawodowy, pedagog, terapeuta PTSD, trener, koordynator edukacyjnych projektów międzynarodowych, członek Rady Polonijnej przy Ambasadzie RP. Doktorantka na Wydziale Nauk Socjalnych i Społecznych  Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberoku. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu w wdrażaniu programów edukacyjnych na rynki krajów Europy.  Ekspert w edukacyjnych projektach międzynarodowych skierowanych do młodzieży (w tym grupy NEET) oraz osób dorosłych (edukacja pozaformalna osób pracujących w obszarze doradztwa zawodowego, personalnego oraz pomocy socjalnej). Realizator licznych międzynarodowych projektów edukacyjnych, doradczych, oraz dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych w Wielkiej Brytanii, Czechach, Słowacji, Polsce, Włoszech, Węgrzech. Autorka wielu artykułów, scenariuszy, szkoleń, warsztatów, materiałów edukacyjnych, studiów przypadków i raportów międzynarodowych.
Tytuł wystąpienia: Jak radzić sobie ze stresem - materiały do pracy z uczniem wypracowane w ramach projektów międzynarodowych
O czym można ze mną porozmawiać? Stres w szkole

 

Magda Matuszewska-Mikołajczyk - od lipca 2017 r pełni w Wolters Kluwer funkcję Dyrektora ds. rozwoju rynku regulatory software, governance, risk & compliance. Od 19 lat związana z branżą IT, w której pełniła różne funkcje i role projektowe zdobywając doświadczenie w zakresie wdrożeń systemów informatycznych, zarządzania projektami oraz rozwoju nowych produktów.  Realizowała wiele projektów dla administracji samorządowej związanych z wdrażaniem elektronicznych systemów do zarządzania oświatą.
Obecnie swoje wieloletnie doswiadczenie w tworzeniu oprogramowania, badaniu potrzeb klienta i rynków wykorzystuje w kreowaniu strategii biznesowej dla nowych unikalnych produktów łączących oprogramowanie wspomagające obsługę procesów wraz z kontentem do badania zgodnosci z prawem. 
Tytuł wystąpienia: Rola dyrektora szkoły a kontrola finansów publicznych
O czym można ze mną porozmawiać? Nowoczesne systemy informatyczne jako wsparcie organizacji placówki oświatowej

 

Katarzyna Młodożeniec - jest magistrem pedagogiki ze specjalizacją edukacja wczesnoszkolna z dwudziestodziewięcioletnim stażem pracy. Od dekady współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej , jej konikiem jest ocenianie kształtujące, które stosuje w swojej pracy z dużym powodzeniem. Dzieli się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą podczas prowadzonych przez siebie szkoleń i warsztatów dla rad pedagogicznych oraz jako mentorka kursów internetowych. Jestem współautorką niektórych warsztatów dotyczących zwiększenia efektywności procesu uczenia się uczniów oraz materiałów wykorzystywanych w kursach Nauczycielskiej Akademii Internetowej. Nagrania jej lekcji służą jako materiał pomagający nauczycielom zrozumieć sedno oceniania kształtującego.
Tytuł wystąpienia: Dziecko bez stopni. Czy można nauczać bez stopni?
O czym można ze mną porozmawiać? Ocenianie we wczesnej edukacji

 

Agata Piszko – prawnik, członek stowarzyszenia audytorów wewnętrznych IIA Polska, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, autor wielu publikacji o tematyce oświatowej, od 2009 r. współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer.
Tytuł wystąpienia: Zmiany w Karcie Nauczyciela. w praktyce oświatowej, Realizacja zadań oświatowych przez dyrektorów szkół i jednostki samorządu terytorialnego w aspekcie najnowszych regulacji prawnych
O czym można ze mną porozmawiać? Prawo oświatowe, zmiany w Karcie Nauczyciela, finansowanie oświaty

 

Ada Radziwon – współzałożycielka Design for Change Polska. Od ponad 15 lat pracuje w biznesie, w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jest ekspertką w zakresie projektowania i wdrażania programów oceny i rozwoju kompetencji pracowników i certyfikowanym coachem ICC a także współtwórczynią firmę doradczo-coachingową TEAL Action Learning Global.
Tytuł wystąpienia organizacji: Nasi uczniowie zmieniają świat
O czym można ze mną porozmawiać? Projekty edukacyjne Design for Change

 

Aleksandra Saczuk - Pasjonatka edukacji, trenerka, autorka materiałów edukacyjnych i programów szkoleń, od lat zarządza projektami edukacyjnymi i społecznymi. W Fundacji Szkoła z Klasą zajmuje się tematyką przestrzeni edukacyjnych, zwiększania szans edukacyjnych oraz nowymi trendami w nauczaniu (w tym design thinking), a także edukacją europejską i obywatelską. Doświadczenie zawodowe zdobywała w organizacjach pozarządowych, w polskiej i francuskiej administracji oraz na uczelni, prowadząc projekty badawcze. Wierzy w otwartą na zmianę edukację oraz potrzebę budowania międzysektorowych partnerstw.
Tytuł wystąpienia organizacji: Dyrektorze, więcej możesz! (prelegent: Alicja Pacewicz), Design thinking w szkole - jak to zrobić z klasą?
O czym można ze mną porozmawiać? Design thinking: odczego zacząć? Praktyczne narzędzia do pracy w szkole

 

dr Marlena Sakowska-Baryła - Doktor prawa, radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezes SBC INSPEKTOR Sp. z o.o.,redaktor naczelna "ABI Expert", adiunkt w Społecznej Akademii Nauk, członkini Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na WPiA UŁ, samorządowiec. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu isp i prawie samorządowym. Wykładowczyni na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, w Polskiej Akademii Nauk i w Akademii Leona Koźmińskiego. W ponad 300 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział przeszło 10 000 osób. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym komentarza do RODO. Uczestniczy we wdrożeniach systemów ochrony danych w oświacie, szkoli rady pedagogiczne i inspektorów ochrony danych.
Tytuł wystąpienia organizacji: Ochrona danych osobowych w edukacji – wdrażanie zmian prawnych, 
Konkursy dla dyrektorów a rola samorządów (prelegent: Magdalena Czaplińska)
O czym można ze mną porozmawiać? Ochrona danych osobowych

 

Joanna Wrona - wicedyrektor w szkole specjalnej, wcześniej wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, m. in. na stanowisku dyrektora w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych, radcy ministra i naczelnika. Nauczyciel w szkolnictwie specjalnym, a także wizytator w kuratorium oświaty. Ekspert prawa oświatowego w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Współtwórca oraz recenzent wielu materiałów dydaktycznych i publikacji poświęconych problematyce kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogiczne.
Tytuł wystąpienia organizacji: Indywidulane formy wsparcia przedszkolu i szkole
O czym można ze mną porozmawiać? indywidualne formy wsparcia dla dzieci i młodzieży ze SPE

dr Małgorzata Wójcik - doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, adiunkt w Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach. W swojej pracy zajmuje się badaniem powodów i przejawów przemocy szkolnej oraz dynamiki grup rówieśniczych. Wraz z zespołem opracowuje i wdraża innowacyjne programy edukacyjne zapobiegające przemocy w gimnazjach oraz szkołach ponad gimnazjalnych.
Zrealizowała finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt innowacji społecznych: „Interwencja Edukacyjna Bliżej”, który miał na celu opracowanie programu eliminującego zachowania wykluczające i marginalizujące wśród uczniów gimnazjum. Laureatka konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – dzięki grantowi przeprowadziła projekt „INKLA – Promocja Badań Partycypacyjnych” w którym stworzyła młodzieżowe zespoły badawcze i wraz z nimi zrealizowała badania jakościowe dotyczące relacji rówieśniczych w klasach szkolnych. Obecnie wdraża program „Underbulling Undercover Teams” bazujący na aktywizowaniu biernych świadków prześladowania rówieśniczego. Wraz ze studentami katowickiego wydziału Uniwersytetu SWPS prowadzi badania dotyczące cyberprzemocy oraz sposobów jej zapobiegania.
Tytuł wystąpienia organizacji: Królowa i jej świta – czyli dlaczego w niektórych klasach wszyscy noszą takie same buty?
O czym można ze mną porozmawiać? przemoc w szkole

Agnieszka Zając - koordynator sieci studiów wokalnych Voice and More. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMSC. Od 2007 roku w Voice and More koordynuje i szkoli lektorów, nauczycieli, trenerów emisji głosu, aktorów i wokalistów, zapoznając ich ze specyfiką prawidłowej pracy głosem z uwzględnieniem zagadnień z zakresu foniatrii, logopedii oraz emisji głosu. Posiada doświadczenie we współpracy z Polską Akademią Nauk, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, teatrami, fundacjami oraz stowarzyszeniami kulturalnymi i edukacyjnymi w Polsce i Europie.
O czym można ze mną porozmawiać? prawidłowa praca głosem, jak używać głosu i dbać o niego

 

Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Partnerzy
merytoryczni
BONUM HUMANUM
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
SBC Kancelaria Radców Prawnych
Katalyst Education
LEX Prawo Oświatowe
Linia Progman
Centrum Profilatyki Społecznej
Uniwersytet SWPS
Szkoła Edukacji Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
Szkoła w Punkt
Uniwersytet Szczeciński
Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły
Patroni
honorowi
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Rzecznik Praw Dziecka
Związek Powiatów Polskich
Sponsorzy
Canon
ENERGYLANDIA
Image Recording Solutions
Mentor
Nordweco Sp. z o.o.
Nowa Era
PWN Wydawnictwo Szkolne
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
EPSON
Instytut Badań Edukacyjnych
Microsoft
TalentowiSKO
Katalyst Education
Grupa Sokrates
Partnerzy
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
Unia Metropolii Polskich
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Patroni
medialni
Dziennik Warto Wiedzieć
Finanse Komunalne
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS
Państwo i Prawo
Personel Plus
Portal Pedagogika Specjalna
prawo.pl
Portal Przedszkola.edu.pl
Samorząd Terytorialny
Siedem liter
Back to Top