Dziękujemy za udział w Kongresie!

Stoliki eksperckie

Przez cały czas trwania Kongresu uczestnicy będą mieli możliwość skonsultowania indywidualnych problemów oraz wymiany doświadczeń.
Przy stolikach eksperckich prelegenci postarają się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania.

Harmonogram dyżurów przy stolikach eksperckich

I dzień Kongresu – 9 października 2019 r.

Imię i Nazwisko Stanowisko/organizacja Temat Godzina dyżuru
Izabela Suckiel Konsultant ds. kadry kierowniczej Zmiany prawne w roku szkolnym 2019/2020 13:00 - 14:00
Ada Radziwon
Paulina Koperska
Monika Lewocka
Design for Change Polska TAK Mogę! - konsultacje z metodologii Design for Change Thinking 13:00 - 15:00
Jarosław Feliński Ekspert ds. zarządzania bezpieczeństwem informacji RODO w szkole 13:00 - 14:30
dr Malgorzata Wójcik Psycholog
Uniwersytet SWPS
Przemoc rówieśnicza 14:00 - 14:30
dr Tomasz Kozłowski Socjolog
Fundacja Bonum Humanum
Destrukcyjne zachowania w internecie 14:40 - 15:10
Tomasz Garstka Psycholog Zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej i po kryzysie 14:40 - 15:20
Bogusława Wojtczak Specjalistka ds. prawa oświatowego Prawo wewnętrzne w szkole. Zmiany w szkolnictwie zawodowym. 16:00 - 17:00

II dzień Kongresu – 10 października 2019 r.

Imię i Nazwisko Stanowisko/organizacja Temat Godzina dyżuru
prof. Barry Zukerman
Maria Deskur
Profesor nauk medycznych
Fundacja Powszechnego Czytania
Czytanie a stabilność emocjonalna i rozwój kompetencji społecznych dzieci 11:00 - 11:20
dr Danuta Elsner Ekspert ds edukacji, członkini kolegium
redakcyjnego „Dyrektora Szkoły” i „Wczesnej Edukacji"
Innowacje i rozwój 11:00 - 12:00
Tomasz Garstka Psycholog Od ryzykownej mody na branie leków do lekomanii 12:00 - 12:30
prof. Mariusz Z. Jędrzejko Pedagog, socjolog
Centrum Profilaktyki Społecznej
Dzieci i młodzież na wzmacniaczach – wyzwania
profilaktyczne i edukacyjne
12:30 - 13:00
Andrzej Pieńkowski Specjalista w dziedzinie mediów cyfrowych
oraz technologii w edukacji
Zasoby cyfrowe w szkole 12:30 - 13.00
dr Marlena Sakowska Baryła

Radca prawny
Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp.p.

Odpowiedzialność dyrektora w systemie ochrony danych osobowych  13:30 - 14:00

Katarzyna Leśniewska

Pedagog specjalny Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i w szkole 13:40 - 14:20
mec. Magdalena Czaplińska

Radca prawny
Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp.p.

Dane kadrowe w placówce oświatowej po 4 maja 2019r
– w pytaniach i odpowiedziach
14:10 - 14:40
Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Centrum Doskonalenia Wolters Kluwer Edukacja
Partnerzy
merytoryczni
BONUM HUMANUM
Design for Change
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
SBC Kancelaria Radców Prawnych
Katalyst Education
LEX Prawo Oświatowe
Linia Progman
Centrum Profilatyki Społecznej
Uniwersytet SWPS
Szkoła Edukacji Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
Szkoła w Punkt
Uniwersytet Szczeciński
Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły
Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
OMEP
Polskie Stowarzyszenie Dalton
Gazeta Wyborcza
Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA
Patroni
honorowi
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Rzecznik Praw Dziecka
Związek Powiatów Polskich
Sponsorzy
Canon
ENERGYLANDIA
Mentor
Nowa Era
Nordweco Sp. z o.o.
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
EPSON
Instytut Badań Edukacyjnych
Microsoft
TalentowiSKO
MultimediawSzkole.pl
Katalyst Education
Grupa Sokrates
Benq
Macmillan Polska
AGRAF
KONICA-MINOLTA
Solectric
ProFuturo
Partnerzy
Centrum Nauki Kopernik
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
Unia Metropolii Polskich
Unia Miasteczek Polskich
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES)
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawski Instytut Bankowości
Patroni
medialni
Dziennik Warto Wiedzieć
Portal Edukacja Internet Dialog
Finanse Komunalne
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS
Państwo i Prawo
Personel Plus
Portal Pedagogika Specjalna
prawo.pl
Portal Przedszkola.edu.pl
Samorząd Terytorialny
Siedem liter
Gazeta Wyborcza
Back to Top