Menu

Konferencja Edukacja w Samorządach (22.10.2015)II Kongres Edukacja i Rozwój

Konferencja "Edukacja w Samorządach” (22.10.2015)

prowadzenie konferencji -prof. Antoni Jeżowski

 • Debata - Edukacja, jako szansa rozwoju regionów i kraju
  Czy to mit, czy realność. Jakie są konstytucyjne założenia? Jakie już funkcjonują rozwiązania pokazujące, że inwestycje w edukację są korzystne dla rozwoju regionów?  
 • Podstawowe dylematy oświaty w kontekście jej finansowania

          prowadzenie: prof. Antoni Jeżowski, ekspert Biura Analiz Sejmowych i Instytutu Badań w Oświacie

 • Ocena prawidłowości ustalenia wysokości dotacji, o której mowa w art. 90  ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z perspektywy sądowo-administracyjnej

  dr Artur Olszewski, Kancelaria Prawna 

 • Finansowanie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego z budżetu gminy

          prowadzenie: Piotr Świątek, Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

 • Jak przeciąć węzeł gordyjski oświaty?

          prowadzenie: Alina Kozińska-Bałdyga, Federacja Inicjatyw Oświatowych

 • Skuteczna cyfryzacja szkół na przykładzie wdrożeń programu eTornister”

          prowadzenie: Jędrzej Chmielewski –wystąpienie sponsora

 • Poziom oświaty a rozwój regionu (PKB)

          prowadzenie: prof. Agnieszka Alińska, Szkoła Główna Handlowa

 • Forum Dobrych Praktyk z zakresu optymalizacji wydatków, wykorzystania narzędzi do planowania, realizacji i kontroli zadań oświatowych. Prezentacja narzędzi wspomagających realizację zadań oświatowych

         W prezentacji uczestniczyć będą:

 • Rafał Czajkowski – Sekretarz Miasta Radomia,
 • Mariusz Krawczyk, Główny specjalista – koordynator Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Urzędu Miasta Radomia,
 • Jakie projekty oświatowe można realizować z pieniędzy Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020

        prowadzenie: Agnieszka Ryniec - Ekspert w dziedzinie pozyskiwania środków unijnych

 • Wellness, jako element sukcesu zawodowego - strefa rozwoju własnego
  • Zachowanie równowagi między życiem zawodowym a osobistym. Jak osiągnąć dobrostan, jak osiągać stan flow -  dr Małgorzata Sidor Rządkowska
  • Różne formy aktywności fizycznej we wspieraniu rozwoju własnego – warsztaty i aktywne uczestnictwo:
   - warsztaty z żonglowania
   - warsztaty taneczne
   - Gra „Liderzy Europy”

Zarejestruj się

Zachęcamy również do udziału w konferencjach towarzyszących, które odbędą się w ramach 

II Kongresu Edukacja i Rozwój (w cenie Konferencji dla Samorządów) 

Rekomendujemy: 

I dnia Kongresu Edukacja i Rozwój (22.10.2015):

 • Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 na wspieranie projektów edukacyjnych i związanych z systemem oświaty, szkolnictwem wyższym i ustawicznym – Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Niemieckie doświadczenia w zakresie współpracy szkół, zakładów pracy i samorządów - dr JÜrgen Hogeforster - Przewodniczący Parlamentu Hanzeatyckiego - Hanzeatyckie doświadczenia w zakresie kształcenia dualnego - Rekomendacje dla kształcenia i szkolenia zawodowego w Polsce 
 • Współpraca szkół z pracodawcami jako warunek jakości i efektywności kształcenia - prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski 
 • Jak wspierać edukację oraz pracodawców w dostosowaniu i wykorzystaniu dostępnych na rynku pracy zasobów ludzkich. Rola PARP w Nowej Perspektywie Finansowej Anna Świebocka – Nerkowska

II dnia Kongresu Edukacja i Rozwój (23.10.2015): 

 • Jak przygotować pracownika XXI wieku? – Nadeja Kirova
 • Forum Dobrych Praktyk. Rozwiązania prawne, instytucjonalne i finansowe w zakresie współpracy szkół, zakładów pracy i szkół wyższych – dobre praktyki w tym zakresie
 • Współpraca szkół z biznesem w budowaniu „inteligentnej” specjalizacji regionu:
  - Współpraca szkół z zakładami pracy w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Teresa Kamińska, Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Współpraca szkół z pracodawcami jako warunek jakości i efektywności kształcenia: 
  - Współpraca Szkoły zawodowej w mieście o zróżnicowanym  rynku pracy - mgr Renata Stępień  dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach 
  - Współpraca Szkoły zawodowej Sprofilowanej z lokalnym rynkiem pracy - mgr inż. Lidia Staniszewska w-ce dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu 
 • 3 lata zmiany - wyzwania dla doradztwa - przedstawiciel KOWEZiU

 

Partnerzy
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Muzeum Sportu i Turystyki
Centrum Nauki Kopernik
Intel Education
Sponsorzy
IMAGE RECORDING SOLUTIONS
Wydawnictwo Naukowe PWN
Multitablica
Oxford University Press Polska Spółka z o.o.
eTornister
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Cambridge English
SAD
Bank Zachodni WBK
mProfi.pl
KUPIEC
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju
Intel Education
Educart
Edu-Tera
NETENGINE / Zyxel
Pyramid 3D Studio
Nowa Era
Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju
ICB Pharma
AKCES Edukacja
MiniLO&Aniela
JANGAR
Stowarzyszenie Dobra Edukacja
Mentor
Patroni
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego
Instytut Komeńskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Kuratorium Oświaty w Kielcach
Związek Powiatów Polskich
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Uczelnia Łazarskiego
Unia Metropolii Polskich
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczyciel
Patroni medialni
Forum Samorządowe
Serwis Administracyjno Samorządowy
Serwis oswiata.ABC.com.pl
Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła
Głos Nauczycielski
Dziennik Warto Wiedzieć
Siedem liter