Organizatorzy
Wolters Kluwer SA
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
Personel Plus
Państwo i Prawo
Partnerzy
Muzeum Sportu i Turystyki
Instytut Badań Edukacyjnych
Kulczyk Foundation
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Sponsorzy
Wydawnictwo Naukowe PWN
Oxford University Press Polska Spółka z o.o.
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju
Nowa Era
Mentor
ASUS
Bon Appetit
Young Digital Planet
Image Recording Solutions
Microsoft
Energy - Mundurki
REMI
Fundacja Orange
Grupa MAC
Patroni honorowi
Rzecznik Praw Dziecka
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Patroni
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Kuratorium Oświaty w Kielcach
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Unia Metropolii Polskich
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczyciel
Unia Miasteczek Polskich
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Związek Miast Polskich
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Patroni medialni
Serwis Administracyjno Samorządowy
Serwis oswiata.ABC.com.pl
Fundacja alter eko
Dziennik Warto Wiedzieć
Siedem Liter
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Supernauczyciel”
Charaktery
Back to Top