Dziękujemy za udział w Kongresie!

Nowa rola kuratora oświaty a obowiązki samorządów

(2018-09-06)

   Obecnie jednostki samorządu terytorialnego realizują zdecydowanie najwięcej zadań oświatowych w naszym kraju. Są one głównymi podmiotami zarządzającymi szkołami i placówkami oświatowymi, a ich polityka wpływa w sposób bezpośredni na funkcjonowanie jednostek.

   Ostatnie reformy związane ze zmianą ustroju szkolnego w sposób znaczący wpływają na sposób wykonywania zadań publicznych przez j.s.t. Przede wszystkim pozycja kuratora oświaty uległa znacznemu zwiększeniu. I chociaż nie należy go zaliczać do organów nadzoru nad samorządem terytorialnym, to posiada on w tym zakresie „pewne kompetencje nadzorcze”.

   Podczas wykładu omówię problematykę samodzielności samorządu w wykonywaniu publicznych zadań oświatowych w kontekście wzmocnienia kompetencji opiniujących kuratora oświaty. Można powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich lat zjawisko wzmocnienia pozycji kuratoriów ma charakter powtarzalny, uwarunkowany ewoluującymi priorytetami polityki oświatowej państwa. Analizę prawną poprę zarówno poglądami doktryny, jak i najnowszym orzecznictwem TK i sądów administracyjnych.

 

 

Tytuł wystąpienia: Zmiany w wypełnianiu obowiązków oświatowych j.s.t. wynikające ze wzmocnienia roli kuratora oświaty, w świetle ostatnich reform
Prelegent: Danuta Kurzyna-Chmiel
Konferencja: IV Konferencja Edukacja w Samorządach
 
 Zobacz program ->                     Zgłoś się ->
 
 

 

 

Organizatorzy
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
Państwo i Prawo
Linia Progman
LEX Prawo Oświatowe
Partnerzy
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Design for Change Polska
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Fundacja Szkoła z Klasą
Jurewicz&Jakubczak
Kulczyk Foundation
Muzeum Sportu i Turystyki
Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP
Instytut Badań Edukacyjnych
STEAM Polska
Szkoła Edukacji Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytet SWPS
Zwolnieni z Teorii
Partnerzy merytoryczni
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczyciel
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu
Sponsorzy
PWN Wydawnictwo Szkolne
Centrum Nauki Kopernik
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
EPSON
Mentor
Nordweco Sp. z o.o.
Nowa Era
Image Recording Solutions
Microsoft
REMI
Grupa MAC
TalentowiSKO
Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej
Pozytywny Rozwój
learnetic.
Pszczólka
Centrum Edukacji Filmowej
Lekcja w kinie
Edumagica
MultimediawSzkole.pl
Abilix
Fundacji Katalyst Education
Canon
Winkhaus
ENERGYLANDIA
Patroni honorowi
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Rzecznik Praw Dziecka
Związek Powiatów Polskich
Patroni medialni
Personel Plus
Głos Nauczycielski
Dziennik Warto Wiedzieć
Siedem liter
Portal Przedszkola.edu.pl
prawo.pl
Back to Top