Kongres Edukacja i Rozwój już za 87 dni!

Zmiany w finansowaniu zadań oświatowych – obowiązki dyrektorów i samorządów

(2018-07-04)

Od września 2019 dyrektorzy szkół oraz organy prowadzące są zobowiązani do wdrożenia zmian, które niesie ze sobą ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Z uwagi na wielość poruszanych zagadnień zmiany w przepisach wymagają szczegółowej analizy. Podczas wystąpienia omówię, jak wpłyną one na pracę placówek oświatowych i samorządów.

W prezentacji ujęte zostaną w szczególności takie zagadnienia, jak:

  • ocena pracy dyrektora szkoły,
  • awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
  • konkurs na dyrektora szkoły – nowe zasady ustalania składu komisji konkursowej, środki na doskonalenie nauczycieli. 

 

Tytuł wystąpienia: Realizacja zadań oświatowych przez dyrektorów szkół i jednostki samorządu terytorialnego w kontekście najnowszych regulacji prawnych
Prelegent: Agata Piszko - prawnik, autor, ekspert w zakresie organizacji i zarządzania oświatą
Konferencja: XX Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli oraz
III Konferencja Edukacja w Samorządach
 
Zobacz program ->                        Zgłoś się ->
 
 
Organizatorzy
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
Państwo i Prawo
Linia Progman
Partnerzy
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Design for Change Poland
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Jurewicz&Jakubczak
Kulczyk Foundation
Muzeum Sportu i Turystyki
Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP
STEAM Polska
Szkoła Edukacji Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytet SWPS
Sponsorzy
PWN Wydawnictwo Szkolne
EPSON
Mentor
Nordweco Sp. z o.o.
Nowa Era
REMI
TalentowiSKO
Back to Top