Dziękujemy za udział w Kongresie!

Zmiany w finansowaniu zadań oświatowych – obowiązki dyrektorów i samorządów

(2018-07-04)

Od września 2019 dyrektorzy szkół oraz organy prowadzące są zobowiązani do wdrożenia zmian, które niesie ze sobą ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Z uwagi na wielość poruszanych zagadnień zmiany w przepisach wymagają szczegółowej analizy. Podczas wystąpienia omówię, jak wpłyną one na pracę placówek oświatowych i samorządów.

W prezentacji ujęte zostaną w szczególności takie zagadnienia, jak:

  • ocena pracy dyrektora szkoły,
  • awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
  • konkurs na dyrektora szkoły – nowe zasady ustalania składu komisji konkursowej, środki na doskonalenie nauczycieli. 

 

Tytuł wystąpienia: Realizacja zadań oświatowych przez dyrektorów szkół i jednostki samorządu terytorialnego w kontekście najnowszych regulacji prawnych
Prelegent: Agata Piszko - prawnik, autor, ekspert w zakresie organizacji i zarządzania oświatą
Konferencja: XX Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli oraz
IV Konferencja Edukacja w Samorządach
 
Zobacz program dla Dyrektorów ->                        Zgłoś się ->
 
Zobacz program dla Samorządów -> 
 
Organizatorzy
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
Państwo i Prawo
Linia Progman
LEX Prawo Oświatowe
Partnerzy
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Design for Change Polska
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Fundacja Szkoła z Klasą
Jurewicz&Jakubczak
Kulczyk Foundation
Muzeum Sportu i Turystyki
Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP
Instytut Badań Edukacyjnych
STEAM Polska
Szkoła Edukacji Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytet SWPS
Zwolnieni z Teorii
Partnerzy merytoryczni
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczyciel
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu
Sponsorzy
PWN Wydawnictwo Szkolne
Centrum Nauki Kopernik
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
EPSON
Mentor
Nordweco Sp. z o.o.
Nowa Era
Image Recording Solutions
Microsoft
REMI
Grupa MAC
TalentowiSKO
Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej
Pozytywny Rozwój
learnetic.
Pszczólka
Centrum Edukacji Filmowej
Lekcja w kinie
Edumagica
MultimediawSzkole.pl
Abilix
Fundacji Katalyst Education
Canon
Winkhaus
ENERGYLANDIA
Patroni honorowi
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Rzecznik Praw Dziecka
Związek Powiatów Polskich
Patroni medialni
Personel Plus
Głos Nauczycielski
Dziennik Warto Wiedzieć
Siedem liter
Portal Przedszkola.edu.pl
prawo.pl
Back to Top