Kongres Edukacja i Rozwój już za 22 dni!

Zmiany w finansowaniu zadań oświatowych – obowiązki dyrektorów i samorządów

(2018-07-04)

Od września 2019 dyrektorzy szkół oraz organy prowadzące są zobowiązani do wdrożenia zmian, które niesie ze sobą ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Z uwagi na wielość poruszanych zagadnień zmiany w przepisach wymagają szczegółowej analizy. Podczas wystąpienia omówię, jak wpłyną one na pracę placówek oświatowych i samorządów.

W prezentacji ujęte zostaną w szczególności takie zagadnienia, jak:

  • ocena pracy dyrektora szkoły,
  • awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
  • konkurs na dyrektora szkoły – nowe zasady ustalania składu komisji konkursowej, środki na doskonalenie nauczycieli. 

 

Tytuł wystąpienia: Realizacja zadań oświatowych przez dyrektorów szkół i jednostki samorządu terytorialnego w kontekście najnowszych regulacji prawnych
Prelegent: Agata Piszko - prawnik, autor, ekspert w zakresie organizacji i zarządzania oświatą
Konferencja: XX Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli oraz
IV Konferencja Edukacja w Samorządach
 
Zobacz program dla Dyrektorów ->                        Zgłoś się ->
 
Zobacz program dla Samorządów -> 
 
Organizatorzy
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
Państwo i Prawo
Linia Progman
LEX Prawo Oświatowe
Partnerzy
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Design for Change Polska
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Fundacja Szkoła z Klasą
Jurewicz&Jakubczak
Kulczyk Foundation
Muzeum Sportu i Turystyki
Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP
Instytut Badań Edukacyjnych
STEAM Polska
Szkoła Edukacji Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytet SWPS
Zwolnieni z Teorii
Partnerzy merytoryczni
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczyciel
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu
Sponsorzy
PWN Wydawnictwo Szkolne
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
EPSON
Mentor
Nordweco Sp. z o.o.
Nowa Era
Image Recording Solutions
Microsoft
REMI
TalentowiSKO
Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej
Pozytywny Rozwój
learnetic.
Pszczólka
Centrum Edukacji Filmowej
Lekcja w kinie
Edumagica
MultimediawSzkole.pl
Abilix
Patroni honorowi
Rzecznik Praw Dziecka
Związek Powiatów Polskich
Patroni medialni
Personel Plus
Głos Nauczycielski
Dziennik Warto Wiedzieć
Siedem liter
Portal Przedszkola.edu.pl
prawo.pl
Back to Top