Dziękujemy za udział w Kongresie!

Steamowanie w edukacji

(2018-09-14)

   Systemy edukacji ulegają obecnie na całym świecie znaczącym przeobrażeniom w związku z rewolucją przemysłową 4.0 i koniecznością lepszego dostosowania założeń polityki oświatowej do potrzeb rynku pracy. Kluczowe stają się kompetencje XXI wieku, które – w dużym uproszczeniu – można sprowadzić do dwóch najważniejszych filarów – kompetencji cyfrowych/technologicznych i kompetencji społecznych/humanistycznych.

   Do tej pory systemy edukacji  w znikomym stopniu rozwijały tak jedne jak i drugie, przykładając zbyt dużą wagę do indywidualnego przyswajania przez uczniów wiedzy encyklopedycznej, w ramach tzw. „wyścigu szczurów”. Brak zachęt dla nauczycieli i uczniów do zgłębiania kluczowych obszarów edukacji z perspektywy Gospodarki opartej na Wiedzy – czyli STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Maths) – powoduje, że stosunkowo mało osób zasila te branże. Negatywnie postrzegane jest również kształcenie zawodowe, co powoduje nadpodaż absolwentów z wykształceniem ogólnym w stosunku do tych z wykształceniem technicznym i zawodowym.

   Z tego powodu postępuje narastające oderwanie realiów szkolnych od wymogów rynku pracy, co grozi bardzo niepokojącymi zjawiskami, a docelowo zapaścią funkcjonowania całego państwa. Dlatego właśnie jako STEAM Polska – importujemy do naszego kraju koncepcję STEAM-LABÓW - laboratoriów edukacji przyszłości, których implementacja ma za zadanie pomóc polskim placówkom edukacyjnym stać się najlepiej dostosowanymi do wymogów współczesnego rynku i społeczeństwa, a docelowo – najbardziej nowoczesnymi na świecie!

 

 
Tytuł wystąpienia: Steamowanie w edukacji
Prelegent: Marta Czapińska -Dyrektor kreatywna STEAM Polska
Konferencja: Konferencja dla Nauczycieli, Psychologów i Pedagogów
 
Zobacz program ->                        Zgłoś się ->

 

 

 

Organizatorzy
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
Państwo i Prawo
Linia Progman
LEX Prawo Oświatowe
Partnerzy
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Design for Change Polska
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Fundacja Szkoła z Klasą
Jurewicz&Jakubczak
Kulczyk Foundation
Muzeum Sportu i Turystyki
Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP
Instytut Badań Edukacyjnych
STEAM Polska
Szkoła Edukacji Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytet SWPS
Zwolnieni z Teorii
Partnerzy merytoryczni
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczyciel
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu
Sponsorzy
PWN Wydawnictwo Szkolne
Centrum Nauki Kopernik
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
EPSON
Mentor
Nordweco Sp. z o.o.
Nowa Era
Image Recording Solutions
Microsoft
REMI
Grupa MAC
TalentowiSKO
Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej
Pozytywny Rozwój
learnetic.
Pszczólka
Centrum Edukacji Filmowej
Lekcja w kinie
Edumagica
MultimediawSzkole.pl
Abilix
Fundacji Katalyst Education
Canon
Winkhaus
ENERGYLANDIA
Patroni honorowi
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Rzecznik Praw Dziecka
Związek Powiatów Polskich
Patroni medialni
Personel Plus
Głos Nauczycielski
Dziennik Warto Wiedzieć
Siedem liter
Portal Przedszkola.edu.pl
prawo.pl
Back to Top