Dziękujemy za udział w Kongresie!

Skutki reformy oświaty w samorządach powiatowych

(2018-09-24)

Wystąpienie oparte będzie na informacjach z wybranych powiatów z województw dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. Każdy z nich ma swoją specyfikę organizacji oświaty z racji położenia geograficznego, zaszłości, historii zmian w sieci itp. Na ich przykładzie zostaną pokazane problemy, z którymi borykać się przyjdzie pozostałym samorządom powiatowym w całej Polsce.

Podczas wystąpienia zostaną poruszone następujące zagadniania:
1.  Charakterystyka  zmian w liczbie uczniów w latach 2019 -2025.
W latach tych przez szkoły ponadpodstawowe przesunie się kilka dziwnych roczników, które zaburzą i utrudnią organizacje pracy tych szkół – najpierw będą to dwa pełne roczniki skutkiem reformy likwidującej gimnazja, potem będą dwa roczniki  mniej więcej po  1,3  standardowej dotychczas liczby uczniów a potem z kolei jeden rocznik na poziomie 02 – 0,3  wspomnianych standardów  (wszystko to skutki reformy wprowadzającej 6-latków do szkół i powrotu do 7-latków). Całość zmagań z tym problemem zakończy się w roku szkolnym 2025/2026.


2. Huśtawka liczby godzin i poziomu zatrudnienia nauczycieli.
W wystąpieniu pokazane będą szacunkowe zmiany  liczby etatów nauczycielskich  (co wynikać będzie wprost z wahań co do liczby oddziałów w szkołach) ze wskazaniem konsekwencji takiego stanu rzeczy.


3. Warunki techniczne szkół ponadpodstawowych a reforma.
Wobec powszechnych obaw co do możliwości wchłonięcia przez szkoły wszystkich absolwentów szkół  niższych etapów edukacyjnych na wybranych przykładach zostanie przedstawiona kwestia dostępności pomieszczeń dydaktycznych i wyposażenia techno-dydaktycznego.

4. Organizacja szkół a koszty kształcenia
a. problem kosztów kształcenia jednego ucznia w warunkach reformy – tu  wskazane zostaną wyliczenia kosztów edukacji w powiatach  w ujęciu na ucznia z uwzględnieniem procesów historycznego ich wzrostu w zestawieniu z ramowymi planami nauczania i  średnią liczba uczniów na oddział w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
b. subwencja oświatowa a koszty w szkołach ponadpodstawowych -  w każdym powiecie nożyce kosztów w zestawieniu z subwencja są coraz bardziej rozwarte... warto wyszacować taki poziom finansowania, przy którym zjawisko nie będzie się występować lub choćby się  pogłębiać.

 

 

Tytuł wystąpienia: Skutki reformy oświaty w samorządach powiatowych
Prelegent: Stanisław Szelewa
Konferencja: IV Konferencja Edukacja w Samorządach
 
 Zobacz program ->                     Zgłoś się ->
 
 

 

 

Organizatorzy
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
Państwo i Prawo
Linia Progman
LEX Prawo Oświatowe
Partnerzy
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Design for Change Polska
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Fundacja Szkoła z Klasą
Jurewicz&Jakubczak
Kulczyk Foundation
Muzeum Sportu i Turystyki
Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP
Instytut Badań Edukacyjnych
STEAM Polska
Szkoła Edukacji Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytet SWPS
Zwolnieni z Teorii
Partnerzy merytoryczni
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczyciel
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu
Sponsorzy
PWN Wydawnictwo Szkolne
Centrum Nauki Kopernik
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
EPSON
Mentor
Nordweco Sp. z o.o.
Nowa Era
Image Recording Solutions
Microsoft
REMI
Grupa MAC
TalentowiSKO
Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej
Pozytywny Rozwój
learnetic.
Pszczólka
Centrum Edukacji Filmowej
Lekcja w kinie
Edumagica
MultimediawSzkole.pl
Abilix
Fundacji Katalyst Education
Canon
Winkhaus
ENERGYLANDIA
Patroni honorowi
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Rzecznik Praw Dziecka
Związek Powiatów Polskich
Patroni medialni
Personel Plus
Głos Nauczycielski
Dziennik Warto Wiedzieć
Siedem liter
Portal Przedszkola.edu.pl
prawo.pl
Back to Top