Dziękujemy za udział w Kongresie!

Skąd psychologowie wiedzą, że ich działania przynoszą efekty? Współpraca badawcza w miejsce rywalizacji o laury.

(2018-09-10)

   Nauczyciele oraz specjaliści (psychologowie i pedagodzy – terapeuci) chcą, by ich praca przynosiła oczekiwane rezultaty. Mimowolnie może to budzić współzawodnictwo, dotyczące efektów uzyskiwanych dzięki wybieranym strategiom, metodom i narzędziom pracy. Dodatkowo system oświaty wymusza konkurencję w zakresie uzyskiwanych wyników. Prowadzi to do zbyt pospiesznego sięgania po sposoby pracy edukacyjnej lub terapeutycznej, których efektywność nie została potwierdzona wynikami rzetelnych badań albo dowody przywoływane dla potwierdzenia ich efektywności są rażąco niewystarczające.

   Przedstawię fakty świadczące, że współpraca – a nie rywalizacja – między szkołami, przedszkolami, poradniami umożliwia wprowadzanie rzeczywistych korzystnych zmian w edukacji i wspomaganiu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To współpraca jest warunkiem prowadzenia na dużą skalę rygorystycznych metodologicznie badań efektywności metod nauczania i pomagania. Nie chodzi o to, która szkoła, przedszkole, poradnia jest „lepsza”, ale jak wspólnie działać dla umocnienia lub podwyższenia jakości nauczania/pomagania w każdej z nich.
Mam nadzieję przekonać Państwa, że warto wykonać krok ku temu.

 

 
Tytuł wystąpienia: Sprawdzanie efektywności metod nauczania i pomagania. Współpraca badawcza w miejsce rywalizacji o laury.
Prelegent: Tomasz Garstka -psycholog, szkoleniowiec, członek klubu Sceptyków Polskich
Konferencja: Konferencja dla Nauczycieli, Psychologów i Pedagogów
 

Zobacz program ->                        Zgłoś się ->

 

 

 

Organizatorzy
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
Państwo i Prawo
Linia Progman
LEX Prawo Oświatowe
Partnerzy
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Design for Change Polska
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Fundacja Szkoła z Klasą
Jurewicz&Jakubczak
Kulczyk Foundation
Muzeum Sportu i Turystyki
Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP
Instytut Badań Edukacyjnych
STEAM Polska
Szkoła Edukacji Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytet SWPS
Zwolnieni z Teorii
Partnerzy merytoryczni
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczyciel
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu
Sponsorzy
PWN Wydawnictwo Szkolne
Centrum Nauki Kopernik
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
EPSON
Mentor
Nordweco Sp. z o.o.
Nowa Era
Image Recording Solutions
Microsoft
REMI
Grupa MAC
TalentowiSKO
Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej
Pozytywny Rozwój
learnetic.
Pszczólka
Centrum Edukacji Filmowej
Lekcja w kinie
Edumagica
MultimediawSzkole.pl
Abilix
Fundacji Katalyst Education
Canon
Winkhaus
ENERGYLANDIA
Patroni honorowi
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Rzecznik Praw Dziecka
Związek Powiatów Polskich
Patroni medialni
Personel Plus
Głos Nauczycielski
Dziennik Warto Wiedzieć
Siedem liter
Portal Przedszkola.edu.pl
prawo.pl
Back to Top