Dziękujemy za udział w Kongresie!

Przygotowanemu dyrektorowi niestraszne RODO

(2017-10-20)

Procedury nie są po to, by zaprezentować je kontrolerowi. Od nich zależy nasze bezpieczeństwo prawne i już dzisiaj warto pomyśleć o przeszkoleniu pracowników - mowiła dr Marlena Sakowska-Baryła podczas IV Kongresu Edukacja i Rozwój.

Unijne rozporządzenie na nowo regulujące zasady przetwarzania danych osobowych obowiązuje od 25 maja 2018 r. Nałoży wiele obowiąków również na szkoły, które są podmiotami przetwarzajądymi dane osobowe.

Stare dokumenty wciąż przydatne

Chociaż dotychczasowe rozporządzenia, na których podstawie przygotowano szkolne dokumenty, dotyczące ochrony danych osobowych stracą moc, warto do nich sięgnąć, wdrażając nowe przepisy.

Jak bowiem podkreśliła prelegentka, chociaż RODO co do zasady nie wymaga tylu formalności, to w praktyce na szkołach będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że regulacji przestrzegają. Przykładem są choćby upoważnienia pracowników do przetwarzania danych osobowych. Od maja nie będzie obowiązku ich sporządzania, ale nie robiąc tego, szkoła nie udowodni, że dostęp do informacji mają jedynie osoby upoważnione.

Inspektor: ABI tylko bardziej

RODO wymaga od szkół powołania inspektora ochrony danych osobowych. W praktyce zakres jego obowiązków będzie podobny do przewidzianego obecnie dla administratora bezpieczeństwa danych.

Warto więc przy zatrudnianiu nowej osoby sięgnąć do rozporzadzeń regulujących pracę ABI.
- Należy pamiętać, że zatrudnienie inspektora nie zwalnia dyrektora z odpowiedzialności za bezpieczenstwo danych - podkreśliła dr Sakowska-Baryła.

Gromadzenie danych tylko w konkretnym celu

Prelegentka przypomniała, że dyrektor zawsze musi myśleć o celu, w jakim gromadzi dane. Często zdarza się bowiem, że zbiera informacje, które są mu tak naprawdę niepotrzebne.

- Osoba, której prawa zostaną naruszone, może wystąpić ze skargą do organu nadzorczego, a gdy ten potwierdzi, że doszło do naruszeń, łatwo jest uzyskać korzystny wyrok w sądzie cywilnym - mówiła ekspertka. Dodatkowym "straszakiem" są wysokie kary administracyjne - dochodzące do 10 mln euro, a w przypadku podmiotów publicznych do 100 tys. zł.

- Nie czekajmy do 25 maja. Warto już teraz usiąść i przeanalizować, jak dane chronione są w prowadzonej placówce - radziła dr Sakowska-Baryła.

Źródło: http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/przygotowanemu-dyrektorowi-niestraszne-rodo
Grafika: pixabay.com

Organizatorzy
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
Personel Plus
Państwo i Prawo
Partnerzy
Muzeum Sportu i Turystyki
Instytut Badań Edukacyjnych
Kulczyk Foundation
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Centrum im. prof. Bronisława Geremka
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Fundacja EduTank Edison
Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego
Collegium Wratislaviense
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES)
Szkoła Edukacji Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
Partnerzy technologiczni
Orange
Sponsorzy
Oxford University Press Polska Spółka z o.o.
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Nowa Era
Mentor
Image Recording Solutions
Microsoft
REMI
Grupa MAC
Pałac Kultury i Nauki
Nordweco Sp. z o.o.
REVAS sp. z o. o.
NETICTECH
Tata Robi Książki
Patroni honorowi
Rzecznik Praw Dziecka
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Związek Powiatów Polskich
Patronat honorowy Strefy EXPO
Minister Edukacji Narodowej
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Patroni medialni
Serwis oswiata.ABC.com.pl
Portal Przedszkola.edu.pl
Portal Dziecko.Tech
Portal Pedagogika Specjalna
Głos Nauczycielski
Dziennik Warto Wiedzieć
Portal Juniorowo.pl
Portal SiedemLiter.pl
Są z nami
Fundacja mBanku
Back to Top