Dziękujemy za udział w Kongresie!

Prof. Jeżowski: szkolne statuty trzeba napisać od nowa

(2017-10-20)

Do końca listopada szkolne statuty trzeba dostosować do nowych przepisów oświatowych. Wiele lepiej napisać na nowo - mówił prof. Antoni Jeżowski podczas IV Kongresu Edukacja i Rozwój.

Wykład profesora Jeżowskiego dotyczył źródeł prawa obowiązujacych w szkole, a zwłaszcza statutom i regulaminom obowiązującym w jednostkach oświatowych.

Cztery podstawowe cele w statucie

- Czytając szkolne statuty, często spotykam się z myleniem celu z zadaniem i to należy sprostować przy tworzeniu nowych dokumentów - podkreślał prof. Jeżowski. Jego zdaniem statut powinien wskazywać cztery główne cele działania dotyczące: nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.

- Do każdego z nich powinniśmy przypisać po trzy zadania - podkreślał prelegent. Jego zdaniem taka liczba w zupełności wystarczy, ponieważ to aż dwanaście zadań, które trzeba wykonać ze wszystkimi pokoleniami przechodzącymi przez szkołę. - Dopisałbym jeszcze, że rada pedagogiczna może raz w roku wyznaczyć dodatkowy cel, ponieważ pozwala to na pewną elastyczność - radził profesor Jeżowski.

Kompetencje organów, nie ich zadania

Statut szkoły musi też określać kompetencje poszczególnych organów, ale jak podkreślił prelegent, nie mogą określać ich zadań, ponieważ te regulowane są przez akty wyższego rzędu. - Powtarzanie w statucie zapisów zawarttych w ustawach i rozporządzeniach jest naruszaniem prawa.

Tak jest z zadaniami organów szkoły, jak i z kryteriami oceniania, które też są określone w aktach wyższego rzędu - podkreślił prelegent. Zwrócił także uwagę na nowe przepisy dotyczące regulaminu rady pedagogicznej - po zmianach wprowadzonych ustawą
- Prawo oświatowe taki dokument jest ustalany, a nie uchwalany - więc de facto to rada sama zdecyduje, w jakim trybie go przyjmie.

Warto porozmawiać z uczniami

Statuty muszą zawierać regulacje dotyczące praw ucznia, zasad ubioru i zachowania na lekcji. Prof. Jeżowski podkreślił, że ważne jest szczegółowe uregulowanie procedury skargi i procedur odwoławczych.

- Jeżeli wychowawca za karę zabroni uczniowi pojechać na wycieczkę, a ten odwoła się do dyrektora, to czy będzie mógł wyjechać? Statut powinien określać, czy po złożeniu skargi kara ulegnie zawieszeniu - mówił prelegent. Radził też, by z uczniami skonsultować zapisy ich dotyczące, np. dotyczące ubioru, zachowania na lekcji oraz zasad wnoszenia telefonów komórkowych.

- Zapytajmy uczniów, co im przeszkadza na zajęciach, czego by zabronili kolegom - mówił prof. Jeżowski. Podkreślał, że dzięki takim konsultacjom statut będzie lepiej przystawał do rzeczywistości i będzie chętniej przestrzegany.

Źródło: http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/prof-jezowski-szkolne-statuty-trzeba-napisac-od-nowa
Grafika: pixabay.com

Organizatorzy
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
Personel Plus
Państwo i Prawo
Partnerzy
Muzeum Sportu i Turystyki
Instytut Badań Edukacyjnych
Kulczyk Foundation
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Centrum im. prof. Bronisława Geremka
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Fundacja EduTank Edison
Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego
Collegium Wratislaviense
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES)
Szkoła Edukacji Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
Partnerzy technologiczni
Orange
Sponsorzy
Oxford University Press Polska Spółka z o.o.
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Nowa Era
Mentor
Image Recording Solutions
Microsoft
REMI
Grupa MAC
Pałac Kultury i Nauki
Nordweco Sp. z o.o.
REVAS sp. z o. o.
NETICTECH
Tata Robi Książki
Patroni honorowi
Rzecznik Praw Dziecka
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Związek Powiatów Polskich
Patronat honorowy Strefy EXPO
Minister Edukacji Narodowej
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Patroni medialni
Serwis oswiata.ABC.com.pl
Portal Przedszkola.edu.pl
Portal Dziecko.Tech
Portal Pedagogika Specjalna
Głos Nauczycielski
Dziennik Warto Wiedzieć
Portal Juniorowo.pl
Portal SiedemLiter.pl
Są z nami
Fundacja mBanku
Back to Top