Dziękujemy za udział w Kongresie!

Osiem korzyści sztuki opowiadania

(2018-07-19)

Podczas wykładu postaram się pokazać, jak korzystać z dobrodziejstw opowieści i procesu opowiadania podczas codziennej pracy dydaktycznej. Poniżej kilka przykładów umiejętności, które rozwija dobra opowieść. Które z nich są szczególnie ważne w pracy z Pańswa uczniami?

Opowieść:
1. Rozwija wyobraźnię i kreatywność. Opowieść nie wypełnia wyobraźni gotowymi obrazami, tylko ją inspiruje. Opowiadający sprawia, że obrazy i ilustracje dla opowieści słuchający buduje sam we własnym umyśle.
2. Rozwija zdolność aktywnego słuchania i rozmowy. Skłania do dzielenia się własnymi refleksjami i ocenami oraz do opowiadania historii własnych. Im bardziej zagłębiamy się w proces opowiadania tym bardziej jesteśmy skłonni do słuchania opowieści innych.
3. Stwarza przestrzeń do nazywania i opisywania świata zewnętrznego i wewnętrznego, w tym emocji, motywacji, czy postaw etycznych, a w konsekwencji, do nazywania i porządkowania świata własnych emocji i wartości.
4. Grupowa praca nad opowieścią, pozwala na  ćwiczenie wystąpień publicznych, panowanie nad tremą i stresem, uczy, że pomyłki i potknięcia są naturalną częścią procesu. Podnosi samoocenę i poczucie własnej wartości.
5. Grupowa praca nad opowieścią i nauka opowiadania buduje poczucie bezpieczeństwa i zaufania, buduje relacje pomiędzy członkami grupy, wzmacnia jej tożsamość, daje poczucie wyjątkowości.
6. Uczy analizy tekstu i czytania ze zrozumieniem, uczy technik zapamiętywania, poprawia pamięć.
7. Praca nad opowieścią - poznawanie struktur narracyjnych, konstruowaniu opisów, budowaniu wątków i postaw bohaterów - wzbogaca słownictwo, uczy porządkowania wypowiedzi, usprawnia i podnosi kulturę wypowiedzi.
8. Uczy i pozwala na akceptację indywidualnego postrzegania rzeczywistości, różnorodności postaw i motywacji. Ta sama historia, opowiadana przez różne osoby, przefiltrowana przez ich osobowość zawsze jest zawsze inna.

 

 

Tytuł wystąpienia: Potencjał edukacyjny sztuki opowiadania
Prelegent: Mirella Gliwińska - opowiadaczka, animatorka kultury, absolwentka wydziału Polonistyki UW
Konferencja: Konferencja dla Nauczycieli, Psychologów i Pedagogów
 
Zobacz program ->                        Zgłoś się ->
 
 
Organizatorzy
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
Państwo i Prawo
Linia Progman
LEX Prawo Oświatowe
Partnerzy
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Design for Change Polska
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Fundacja Szkoła z Klasą
Jurewicz&Jakubczak
Kulczyk Foundation
Muzeum Sportu i Turystyki
Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP
Instytut Badań Edukacyjnych
STEAM Polska
Szkoła Edukacji Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytet SWPS
Zwolnieni z Teorii
Partnerzy merytoryczni
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczyciel
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu
Sponsorzy
PWN Wydawnictwo Szkolne
Centrum Nauki Kopernik
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
EPSON
Mentor
Nordweco Sp. z o.o.
Nowa Era
Image Recording Solutions
Microsoft
REMI
Grupa MAC
TalentowiSKO
Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej
Pozytywny Rozwój
learnetic.
Pszczólka
Centrum Edukacji Filmowej
Lekcja w kinie
Edumagica
MultimediawSzkole.pl
Abilix
Fundacji Katalyst Education
Canon
Winkhaus
ENERGYLANDIA
Patroni honorowi
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Rzecznik Praw Dziecka
Związek Powiatów Polskich
Patroni medialni
Personel Plus
Głos Nauczycielski
Dziennik Warto Wiedzieć
Siedem liter
Portal Przedszkola.edu.pl
prawo.pl
Back to Top