Dziękujemy za udział w Kongresie!

Jak radzić sobie ze stresem - materiały do pracy z uczniem wypracowane w ramach projektów międzynarodowych

(2018-09-30)

U każdego człowieka stres objawia się inaczej. Umiejętne przekształcenie destrukcyjnych przekonań na takie, które będą dla nas wspierające, odszukanie w sobie potencjału, samoakceptacja oraz mądre lubienie siebie to klucz do sukcesu. Ważną rolę w tym procesie odgrywa poznanie specyfiki stresu oraz eliminacja bądź ograniczenie czynników stresogennych za pomocą różnorodnych technik relaksacyjnych i pracy z ciałem.

Podczas warsztatów uczestnicy poznają metody pracy z uczniem trudnym. Program został tak przygotowany, aby pomóc pracownikom szczególnie placówek opiekuńczo – wychowawczych, domów dziecka, rodzin zastępczych, szkół, oraz innych instytucji w redukcji stresu podopiecznych używając technik wypracowanych w projektach międzynardowych. Program ten powstał w oparciu o diagnozę zagrożenia wykluczeniem społecznym osób nowo przybywających do placówek lub osób, które trzymają się z boku, gdyż nie posiadają komepetncji umożliwiających nawiązywanie zdrowych i pozytywnych relacji.

W programie wykorzystano także przestrzeń na zarządzanie stresem oraz skutkami nieumiejętnego radzenia sobie z emocjami i sytyacjami trudnymi prowadzącymi do uzależnień.

 

 

 
Tytuł wystąpienia: Jak radzić sobie ze stresem - materiały do pracy z uczniem wypracowane w ramach projektów międzynarodowych
Prelegentka: Aleksandra Marcinkowska
Konferencja: Dobre Praktyki w Edukacji
 
Zobacz program ->                        Zgłoś się ->
 

 

Organizatorzy
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
Państwo i Prawo
Linia Progman
LEX Prawo Oświatowe
Partnerzy
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Design for Change Polska
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Fundacja Szkoła z Klasą
Jurewicz&Jakubczak
Kulczyk Foundation
Muzeum Sportu i Turystyki
Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP
Instytut Badań Edukacyjnych
STEAM Polska
Szkoła Edukacji Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytet SWPS
Zwolnieni z Teorii
Partnerzy merytoryczni
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczyciel
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu
Sponsorzy
PWN Wydawnictwo Szkolne
Centrum Nauki Kopernik
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
EPSON
Mentor
Nordweco Sp. z o.o.
Nowa Era
Image Recording Solutions
Microsoft
REMI
Grupa MAC
TalentowiSKO
Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej
Pozytywny Rozwój
learnetic.
Pszczólka
Centrum Edukacji Filmowej
Lekcja w kinie
Edumagica
MultimediawSzkole.pl
Abilix
Fundacji Katalyst Education
Canon
Winkhaus
ENERGYLANDIA
Patroni honorowi
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Rzecznik Praw Dziecka
Związek Powiatów Polskich
Patroni medialni
Personel Plus
Głos Nauczycielski
Dziennik Warto Wiedzieć
Siedem liter
Portal Przedszkola.edu.pl
prawo.pl
Back to Top