Dziękujemy za udział w Kongresie!

Jak edukować, aby zredukować cyberprzemoc?

(2018-08-03)

   Cyberprzemoc jest ciągle jednym z głównych problemów, z którym zmagają się szkoły w obszarze bezpieczeństwa online. Jednocześnie jest to zjawisko złożone i posiadające różnorodne uwarunkowania: społeczne, środowiskowe, indywidualne i techniczne. Dlatego skuteczna redukcja cyberprzemocy w szkołach wymaga pracy nad kompetencjami psychologicznymi, umiejętnościami zabezpieczania tożsamości online i dbania o prywatność w sieci i wreszcie odpowiedniej reakcji w sytuacji cyberprzemocy.
   W prezentacji przedstawione zostaną założenia oraz wyniki fazy pilotażowej nowego interdyscyplinarnego programu profilaktycznego opracowywanego przez konsorcjum złożone z Fundacji Praesterno, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Politechnikę Warszawską a także Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.
Program ma stanowić narzędzie do pracy z młodzieżą we wszystkich wspomnianych wyżej obszarach.

 

 

Tytuł wystąpienia: Jak edukować, aby zredukować cyberprzemoc? Prezentacja programu profilaktycznego IMPACT.
Prelegenci: Iwona Leszczyńska, dr Szymon Wójcik - Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Konferencja: Konferencja dla Nauczycieli, Psychologów i Pedagogów
 
 Zobacz program ->                        Zgłoś się ->

 

 

Organizatorzy
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
Państwo i Prawo
Linia Progman
LEX Prawo Oświatowe
Partnerzy
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Design for Change Polska
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Fundacja Szkoła z Klasą
Jurewicz&Jakubczak
Kulczyk Foundation
Muzeum Sportu i Turystyki
Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP
Instytut Badań Edukacyjnych
STEAM Polska
Szkoła Edukacji Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytet SWPS
Zwolnieni z Teorii
Partnerzy merytoryczni
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczyciel
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu
Sponsorzy
PWN Wydawnictwo Szkolne
Centrum Nauki Kopernik
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
EPSON
Mentor
Nordweco Sp. z o.o.
Nowa Era
Image Recording Solutions
Microsoft
REMI
Grupa MAC
TalentowiSKO
Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej
Pozytywny Rozwój
learnetic.
Pszczólka
Centrum Edukacji Filmowej
Lekcja w kinie
Edumagica
MultimediawSzkole.pl
Abilix
Fundacji Katalyst Education
Canon
Winkhaus
ENERGYLANDIA
Patroni honorowi
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Rzecznik Praw Dziecka
Związek Powiatów Polskich
Patroni medialni
Personel Plus
Głos Nauczycielski
Dziennik Warto Wiedzieć
Siedem liter
Portal Przedszkola.edu.pl
prawo.pl
Back to Top