Dziękujemy za udział w Kongresie!

Dyrektorze, więcej możesz!

(2018-09-11)

   Polska szkoła potrzebuje zmiany. Dzieci, nauczyciele, a nawet dyrektorzy czują się – i naprawdę są – przeciążeni. Młodzi ludzie słabiej niż w innych krajach identyfi kują się ze swoją szkołą, rzadziej są w niej szczęśliwi. Mają
poczucie, że bywa oderwana od życia oraz wyzwań, które stawia przed nimi rynek i świat. To od dyrektorów w największym stopniu zależy, czy polska edukacja pójdzie w dobrym kierunku. Bez ich przekonania i energii nic się nie może udać.


   Jak mądrze inicjować i skutecznie wspierać rozwój swojej szkoły i przy okazji rozwijać się samemu? Czy są tu jakieś uniwersalne rozwiązania, które warto wprowadzić w swojej placówce? Na czym skupić swoją uwagę, a co oddać innym – nauczycielkom i nauczycielom, uczennicom i uczniom, a nawet rodzicom? W jaki sposób korzystać z dyrektorskiej autonomii i mocy? Jak nie stać się barierą ani ofi arą zmiany? Po czym poznać, że szkoła zmierza w dobrym kierunku? Odpowiemy na te pytania, odwołując się do doświadczeń dyrektorów, którzy poczuli swoją moc i potrafi li ją wykorzystać, w tym „szkół z klasą” i innych ruchów czy sieci liderów oświaty.

 

 
Tytuł wystąpienia: Dyrektorze, więcej możesz!
Prelegent: Alicja Pacewicz
Konferencja: XX Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli
 
Zobacz program ->                        Zgłoś się ->

 

 

Organizatorzy
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
Państwo i Prawo
Linia Progman
LEX Prawo Oświatowe
Partnerzy
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Design for Change Polska
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Fundacja Szkoła z Klasą
Jurewicz&Jakubczak
Kulczyk Foundation
Muzeum Sportu i Turystyki
Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP
Instytut Badań Edukacyjnych
STEAM Polska
Szkoła Edukacji Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytet SWPS
Zwolnieni z Teorii
Partnerzy merytoryczni
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczyciel
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu
Sponsorzy
PWN Wydawnictwo Szkolne
Centrum Nauki Kopernik
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
EPSON
Mentor
Nordweco Sp. z o.o.
Nowa Era
Image Recording Solutions
Microsoft
REMI
Grupa MAC
TalentowiSKO
Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej
Pozytywny Rozwój
learnetic.
Pszczólka
Centrum Edukacji Filmowej
Lekcja w kinie
Edumagica
MultimediawSzkole.pl
Abilix
Fundacji Katalyst Education
Canon
Winkhaus
ENERGYLANDIA
Patroni honorowi
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Rzecznik Praw Dziecka
Związek Powiatów Polskich
Patroni medialni
Personel Plus
Głos Nauczycielski
Dziennik Warto Wiedzieć
Siedem liter
Portal Przedszkola.edu.pl
prawo.pl
Back to Top