Dziękujemy za udział w Kongresie!

Doradztwo edukacyjne na świecie, co warto u nas zastosować

(2018-09-30)

   Podczas wystąpienia zostaną przedstawione wybrane wyniki i narzędzia wypracowane w projektach międzynarodowych, które funkcjonują na rynku europejskim. Udział w tego typu projektach sprzyja podnoszeniu kompetetncji interpersonalnych, intrapersonalnych oraz wiedzy przez dzieci i młodzież, ale także przez kadrę pracującą z młodzieżą.

   Nieocenioną wydaje się być możliwość bezpośredniego poznania, a co za tym idzie zrozumienia odmiennych kultur, norm społecznych oraz kultywowanych wartości. Doskonalenie uczestników projektów, uczniów, kadry jest szansą na wzajemne uczenie się od siebie, szansą na poznanie tego, co działa, co się sprawdza, pozwala spojrzeć z innej perspektywy na swoją organizację oraz kreatywnie rozwiązywać trudne sytuacje eliminując błędy i uzupełniać braki, stale się przy tym rozwijając i ucząc; jest przyszłością globalizującej się Europy. Sprawne funkcjonowanie projektów partnerskich pozwala na maksymalizację zalet współpracy przy jednoczesnej minimalizacji wad z uwagi na różnorodność odbiorców działań.

 

 
 
 
 
Tytuł wystąpienia: Doradztwo edukacyjne na świecie, co warto u nas zastosować
Prelegent: Aleksandra Marcinkowska
Konferencja: Konferencja dla Nauczycieli, Psychologów i Pedagogów
 

Zobacz program ->                        Zgłoś się ->

 

 

Organizatorzy
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
Państwo i Prawo
Linia Progman
LEX Prawo Oświatowe
Partnerzy
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Design for Change Polska
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Fundacja Szkoła z Klasą
Jurewicz&Jakubczak
Kulczyk Foundation
Muzeum Sportu i Turystyki
Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP
Instytut Badań Edukacyjnych
STEAM Polska
Szkoła Edukacji Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytet SWPS
Zwolnieni z Teorii
Partnerzy merytoryczni
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczyciel
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu
Sponsorzy
PWN Wydawnictwo Szkolne
Centrum Nauki Kopernik
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
EPSON
Mentor
Nordweco Sp. z o.o.
Nowa Era
Image Recording Solutions
Microsoft
REMI
Grupa MAC
TalentowiSKO
Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej
Pozytywny Rozwój
learnetic.
Pszczólka
Centrum Edukacji Filmowej
Lekcja w kinie
Edumagica
MultimediawSzkole.pl
Abilix
Fundacji Katalyst Education
Canon
Winkhaus
ENERGYLANDIA
Patroni honorowi
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Rzecznik Praw Dziecka
Związek Powiatów Polskich
Patroni medialni
Personel Plus
Głos Nauczycielski
Dziennik Warto Wiedzieć
Siedem liter
Portal Przedszkola.edu.pl
prawo.pl
Back to Top