Menu

Kongres Edukacja i Rozwój
Kongres Edukacja i Rozwój jest spotkaniem branżowym, integrującym środowisko edukacyjne wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa. XXI wiek jest czasem dynamicznych zmian cywilizacyjnych, które wyznaczają nowe wymagania dla formalnych systemów edukacji obejmujących oświatę, szkolnictwo wyższe, kształcenie ustawiczne i zawodowe. 

Hasłami przewodnimi, wokół których zbudowany jest program tegorocznego Kongresu są:

 • Edukacja szansą rozwoju regionów i kraju.
 • Edukacja poprzez zabawę, kulturę i praktykę, wspiera innowacyjne środowiska uczenia.
 • Integracja działań oświaty, szkolnictwa wyższego oraz rynku pracy.

Na program Kongresu złożą się równolegle prowadzone konferencje: 

Blok zagadnień odbywających się pierwszego dnia Kongresu Edukacja i Rozwój podczas:

 • Konferencji Edukacja w Samorządach
 • XVII Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli
 • II Konferencji Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Polityka oświatowa, zarządzanie edukacją w skali kraju, regionów i samorządów, placówek oświatowych.

W programie m.in.

 • Edukacja, jako szansa rozwoju regionów i kraju
 • Edukacja a rynek pracy w perspektywie państwa, regionów, oświaty i szkolnictwa wyższego
 • Współpraca z biznesem w realizacji 'inteligentnej" specjalizacji regionu
 • Finansowanie zadań edukacyjnych, instrumenty prawne kontroli wydatków oświatowych
 • Wpływ zmian demograficznych na konieczność optymalizacji wydatków i redefinicji oferty edukacyjnej
 • Szkolnictwo zawodowe i ustawiczne – efekty reformy po Roku Edukacji Zawodowej, edukacja zawodowa poprzez praktykę
 • Współpraca edukacji z pracodawcami, jako warunek efektywności kształcenia
 • Zmiany w prawie i priorytety na rok 2016. Problemy prawne w oświacie i szkolnictwie wyższym 
 • Fundusze europejskie w finansowaniu zadań edukacyjnych w nowej perspektywie finansowej
 • Nowoczesne technologie w organizacji edukacji

Bloki zagadnień odbywających się drugiego dnia Kongresu Edukacja i Rozwój podczas:

 • XVII Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli
 • Konferencji dla Nauczycieli i Pedagogów
 • Konferencji Psychologiczno-Pedagogicznej

Budowanie Innowacyjnych środowisk uczenia się w roku Otwartej Szkoły. 

Blok tematyczny poświęcony zagadnieniom budowania przyjaznych, otwartych na środowisko społeczne i przyrodnicze innowacyjnych środowisk uczenia się, rozwoju kompetencji nauczycielskich i pedagogicznych, skierowany do wszystkich uczestników Kongresu zainteresowanych tematami Otwartej i Bezpiecznej Szkoły, efektywnością pracy z uczniem, mądrą dydaktyką i pedagogiką oraz wsparciem psychologicznym. 

W programie m.in.

 • Edukacja i rozwój poprzez zabawę, praktykę i kulturę
 • Pozytywna motywacja, jako warunek niezbędny efektywności uczenia się i pracy
 • Neurobiologia, psychologia, pedagogika – wsparcie nauki w tworzeniu przyjaznego środowiska uczenia się
 • Aranżacja przestrzeni szkoły i przedszkola a zadania edukacyjne
 • Rozwój przez zabawę zabawa w cyberświecie (gry, nowe media w edukacji)
 • Emocje i zabawa, czyli pomysły na pracę wychowawczą w szkole
 • Zabawa w poznawaniu, uczeniu się i pracy, m. in.: zabawki, grywalizacja, zabawa w terapiach dysfunkcji;
 • Edukacja muzealna, kultura, nauka, sport w edukacji;
 • Cyfrowa dydaktyka - nowoczesne technologie w dydaktyce 
 • Akademia Rozwoju Kompetencji Zawodowych:
  • Debata – Na czym ma polegać rola nauczyciela we współczesnej szkole? Jaka jest rola nauczyciela w innowacyjnym środowisku uczenia się? Jak w praktyce realizować rolę nauczyciela jako przewodnika?
  • Kompetencje emocjonalne nauczycieli
  • Tutoring, mentoring, coaching, jako skuteczne metody budowania roli nauczyciela jako przewodnika,
  • Wellness, jako element sukcesu zawodowego - strefa rozwoju własnego.
  • Zachowanie równowagi między życiem zawodowym a osobistym, jak osiągnąć dobrostan, jak osiągać stan flow
 • Nowe Trendy w rozumieniu relacji nauczyciel – uczeń. O co chodzi w we współcześnie promowanych rozwiązaniach budowania relacji z uczniem?
 • Neurobiologiczne odkrycia dotyczące dydaktyki – procesy uczenia w świetle badań
 • Twórczość w procesie uczenia się
 • „Inny czy prawdziwy człowiek w szkole? – o zrozumieniu inności w środowisku szkolnym
 • Doświadczenia Międzynarodowe w budowaniu „otwartej szkoły” i innowacyjnych środowisk uczenia się
 • Mądra Dydaktyka w Szkole.
 • Zabawki, które zmieniły świat i edukację.
 • Projekty edukacyjne szkolnictwa wyższego
 • Projekty firm szkoleniowych dla - rozwoju kompetencji kadry nauczycielskiej

„Fakty i mity w pracy psychologa szkolnego i pedagoga” – Konferencja Psychologiczno – Pedagogiczna

W programie m.in.: 

 • Nowe narzędzia badawcze w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym
 • Kompetencje psychologa i pedagoga w placówce edukacyjnej i poradni w kontekście nowych wyzwań cywilizacyjnych 
 • Prawne aspekty pracy psychologa/pedagoga w zmieniającej się rzeczywistości społecznej
 • Samobójstwa i próby samobójcze młodzieży – niedostrzegany problem
 • Oszukańcze teorie, narzędzia i metody w psychologii- co „wyrzucić” z poradni a co nabyć?"
 • Zachowania autoagresywne młodzieży - samookaleczenia, czyli bolesne rany .... na ukojenie

__________________________________________________________________________________________

Na program Kongresu złożą się zintegrowane programy spotkań skierowanych do:

 • Przedstawicieli samorządu terytorialnego i organów prowadzących odpowiedzialnych za oświatę
 • Dyrektorów przedszkoli i szkół wszystkich typów, także zawodowych, rządowej administracji edukacyjnej
 • Nauczycieli, Psychologów, Pedagogów 
 • Pracowników administracji uczelnianej, kadry naukowej i akademickiej, studentów
 • Dyrektorów personalnych i kierowników działów szkoleniowych w firmach, przedstawicieli firm szkoleniowych oraz trenerów
 • Instytucji i firm wspierających oświatę, oferujących rozwiązania, projekty oraz produkty, usprawniające i unowocześniające działalność wszystkich placówek edukacyjnych
 • Stowarzyszeń i Fundacji grupujących rodziców
 • Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli
Partnerzy
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Muzeum Sportu i Turystyki
Centrum Nauki Kopernik
Intel Education
Sponsorzy
IMAGE RECORDING SOLUTIONS
Wydawnictwo Naukowe PWN
Multitablica
Oxford University Press Polska Spółka z o.o.
eTornister
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Cambridge English
SAD
Bank Zachodni WBK
mProfi.pl
KUPIEC
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju
Intel Education
Educart
Edu-Tera
NETENGINE / Zyxel
Pyramid 3D Studio
Nowa Era
Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju
ICB Pharma
AKCES Edukacja
MiniLO&Aniela
JANGAR
Stowarzyszenie Dobra Edukacja
Mentor
Patroni
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego
Instytut Komeńskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Kuratorium Oświaty w Kielcach
Związek Powiatów Polskich
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Uczelnia Łazarskiego
Unia Metropolii Polskich
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczyciel
Patroni medialni
Forum Samorządowe
Serwis Administracyjno Samorządowy
Serwis oswiata.ABC.com.pl
Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła
Głos Nauczycielski
Dziennik Warto Wiedzieć
Siedem liter