Kongres Edukacja i Rozwój już za 50 dni!

VI Kongres Edukacja i Rozwój - program

Prawo w Edukacji – problemy, wyzwania, interpretacje

 

Na program Kongresu złożą się równolegle prowadzone:

 1. XXI Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli
 2. V Konferencja Nauczycieli, Psychologów i Pedagogów
 3. V Konferencja Edukacja w Samorządach
 4. Blok warsztatowy „Dobre Praktyki w Edukacji”
 5. Stoliki eksperckie
 6. Strefa EXPO

 

Podczas wykładów i warsztatów kongresowych:  

 • omówimy przepisy i wytyczne oraz odpowiemy na pytania dotyczące:
  • ochrony danych osobowych, np. kto odpowiada za system tej ochrony w szkole, jaka jest odpowiedzialność dyrektora w tym zakresie, jak stwierdzić, czy IODO należycie wykonuje swoją funkcję, jak zabezpieczyć się przed błędami i uchybieniami;
  • statutów szkół i przedszkoli oraz zadań rady pedagogicznej, dyrektora szkoły i organu prowadzącego wynikających ze zmiany przepisów;
  • kontroli zarządczej oraz planowanych zmian w tym zakresie;
 • podejmiemy tematy związane z:
  • usprawnieniem procesu zarządzania w sytuacjach trudnych i kryzysowych;
  • reformą szkolnictwa zawodowego;
  • organizacją kształcenia w branżowej szkole I stopinia uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkole podstawowej w wieku sześciu lat;
 • wyjaśnimy zasady:
  • tworzenia aktów prawa wewnątrzszkolnego, w tym stosowania zasad techniki prawodawczej;
  • organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole zgodnie z przepisami prawa oraz realnymi potrzebami;
 • przeanalizujemy:
  • konsekwencje zmian w organizacji doskonalenia nauczycieli w związku ze zmianą Rozporządzenia MEN o placówkach doskonalenia nauczycieli;
  • nowy sposób powoływania doradców metodycznych;
  • wpływ wprowadzanych zmian na organizację pracy dyrektora przedszkola, szkoły i placówki.
 • zmierzymy się z wyzwaniami, jakie niosą zjawiska patologiczne w szkole, których źródłem jest Internet i nowe technologie cyfrowe.

 

Po raz pierwszy:

 • zajmiemy się problemem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
 • podpowiemy, jak postępować w sytuacji pojawienia się w szkole dopalaczy;
 • umożliwimy bliższe zapoznanie się z koncepcją myślenia wizualnego w edukacji.

 

Szczególną wagę przykładamy do tego, by nasze propozycje kongresowe były:

 • merytoryczne, czyli zgodne z najnowszą wiedzą na dany temat
 • praktyczne i inspirujące
 • kreujące postawę twórczą     
 • interesująco przedstawione, interaktywne i dynamiczne
 • przyjazne dla uczestników – dbamy o dobrą atmosferę, możliwość wymiany doświadczeń i zadawania pytań

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PRZEDSTAWIMY WKRÓTCE.

 

 

                

 

 

 

Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Partnerzy
merytoryczni
BONUM HUMANUM
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
SBC Kancelaria Radców Prawnych
Katalyst Education
LEX Prawo Oświatowe
Linia Progman
Centrum Profilatyki Społecznej
Uniwersytet SWPS
Szkoła Edukacji Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
Szkoła w Punkt
Uniwersytet Szczeciński
Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły
Patroni
honorowi
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Rzecznik Praw Dziecka
Związek Powiatów Polskich
Sponsorzy
Canon
ENERGYLANDIA
Image Recording Solutions
Mentor
Nordweco Sp. z o.o.
Nowa Era
PWN Wydawnictwo Szkolne
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
EPSON
Instytut Badań Edukacyjnych
Microsoft
TalentowiSKO
Katalyst Education
Grupa Sokrates
Partnerzy
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
Unia Metropolii Polskich
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Patroni
medialni
Dziennik Warto Wiedzieć
Finanse Komunalne
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS
Państwo i Prawo
Personel Plus
Portal Pedagogika Specjalna
prawo.pl
Portal Przedszkola.edu.pl
Samorząd Terytorialny
Siedem liter
Back to Top