Menu

XVII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli (22-23.10.2015)
„Edukacja poprzez zabawę, kulturę, praktykę” -  hasło XVII Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, doskonale wpisuje się w kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2015/ 2016, który został ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej Rokiem Otwartej Szkoły. "Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza" informuje Minister Edukacji Narodowej.

W trakcie konferencji ogłoszone zostaną również wyniki konkursu „Super Dyrektor Szkoły” i „Super Dyrektor Przedszkola” - www.SuperDyrektor.pl . To godna okazja do  świetowania wspólnie
22 października 2015 po raz pierwszy Dnia Dyrektora Szkoły i Dyrektora Przedszkola. 

Program XVII Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli: 

Pierwszego dnia (22.10.2015) Konferencja rozpocznie się o godzinie 9:45 i zakończy się ok. godziny 18:30 Strefą Welness.

Polityka oświatowa, zarządzanie edukacją w skali kraju, samorządów i placówek oświatowych

 • Debata - Edukacja jako szansa rozwoju regionów i kraju
 • Problemy prawne dyrektorów szkół i przedszkoli. Możliwość indywidualnych konsultacji z prawnikiem.
 • Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej 2014–2020 na wspieranie projektów edukacyjnych i związanych z systemem oświaty, szkolnictwem wyższym i ustawicznym – Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej

Strategie rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce

 • Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej 2014–2020 na wspieranie projektów związanych z edukacją zawodową –  Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Gotowi na przyszłość. Strategie rozwoju edukacji w oparciu o współpracę szkół, przedsiębiorstw i samorządu dr Jürgen Hogeforster - Przewodniczący Parlamentu Hanzeatyckiego
  - Hanzeatyckie doświadczenia w zakresie kształcenia dualnego
  - Rekomendacje dla kształcenia i szkolenia zawodowego w Polsce 
 • Współpraca szkół z pracodawcami jako warunek jakości i efektywności kształcenia - prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej)
 • Jak wspierać edukację oraz pracodawców w dostosowaniu i wykorzystaniu dostępnych na rynku pracy zasobów ludzkich. Rola PARP w Nowej Perspektywie Finansowej – Anna Świebocka – Nerkowska (PARP)

Budowanie Innowacyjnych środowisk uczenia się w roku Otwartej Szkoły

 • Uroczyste rozstrzygnięcie II Edycji Konkursu Super Dyrektor Szkoły i Super Dyrektor Przedszkola. Świętowanie Dnia Dyrektora Szkoły i Dyrektora Przedszkola.
 • Aranżacja przestrzeni szkoły i przedszkola a zadania edukacyjne – Dr inż. arch. Małgorzata Balcer-Zgraja (Politechnika Śląska) 

Wellness, jako element sukcesu zawodowego - strefa rozwoju własnego

 • Zachowanie równowagi między życiem zawodowym a osobistym. Jak osiągnąć dobrostan, jak osiągać stan flow dr Małgorzata Sidor-Rządkowska 
 • Różne formy aktywności fizycznej we wspieraniu rozwoju własnego – warsztaty i aktywne uczestnictwo, do wyboru:
  - Warsztaty taneczne, salsa
  - Warsztaty z żonglowania
  - Gra „Liderzy Europy”

Zapraszamy na konferencję Edukacja w Samorządach (w cenie KKDSu) w ramach której m.in.:

 • Podstawowe dylematy oświaty w kontekście jej finansowania - prof. Antoni Jeżowski, ekspert Biura Analiz Sejmowych i Instytutu Badań w Oświacie, członek Rady Programowej miesięcznika „Dyrektor Szkoły”
 • Dotacje oświatowe – ewolucja rozwiązań prawnych oraz kierunki przyszłej optymalizacji prawa - Wojciech Lachiewicz, RIO w Krakowie 
 • Finansowanie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego z budżetu gminy - Piotr Świątek, RIO w Rzeszowie
 • Jakie projekty oświatowe można realizować z pieniędzy Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020 – Agnieszka Ryniec, Ekspert w dziedzinie pozyskiwania środków unijnych

Drugi Dzień (23.10.2015r) Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli odbędzie się w godzinach 9:30 - 16:00 

Zmiany w prawie oświatowym i priorytety rozwojowe – Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik - Rostkowska 

Strategie rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce

 • Reforma szkolnictwa zawodowego – 3 lata praktyki. Próba oceny co w zakresie szkolnictwa zawodowego zostało zrobione w ciągu 3 lat od początku reformy. Co udało się zrobić, aby szkoła zawodowa była szkołą pozytywnego wyboru? Jakie efekty przyniósł Rok Szkolnictwa Zawodowego - Tadeusz Sławecki - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
 • Jak przygotować pracownika XXI wieku? – Nadeja Kirova
 • 3 lata zmiany - wyzwania dla doradztwa - przedstawiciel KOWEZiU 
 • Forum Dobrych Praktyk. Rozwiązania prawne, instytucjonalne i finansowe w zakresie współpracy szkół, zakładów pracy i szkół wyższych – dobre praktyki w tym zakresie
  • Współpraca szkół z biznesem w budowaniu „inteligentnej” specjalizacji regionu:
   - Współpraca szkół z zakładami pracy w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Teresa Kamińska, Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  • Współpraca szkół z pracodawcami jako warunek jakości i efektywności kształcenia:
   - Współpraca Szkoły zawodowej w mieście o zróżnicowanym  rynku pracy mgr Renata Stępień dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach
   Współpraca Szkoły zawodowej Sprofilowanej z lokalnym rynkiem pracy - mgr inż. Lidia Staniszewska w-ce dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu

Budowanie innowacyjnych środowisk uczenia się w roku Otwartej Szkoły

Debata „Rola nauczyciela w szkole XXI wieku- udział w debacie wezmą m.in.: dr hab. Prof. Małgorzata Żytko, dr Małgorzata Sidor-Rządkowska, prof. Piotr Czekierda (Collegium Wratislaviense), dr hab. Marek Piotrowski (ORE) 

 • Jakie zadania stoją przed nauczycielami w XXI w. W jakim kiernku powinny iść zmiany? Jak przygotować nauczycieli do nowych wyzwań i zadań? 

Pozytywna motywacja, jako warunek niezbędny efektywności uczenia się i pracy

 • Neurobiologia - przekraczanie możliwości mózgu w uczeniu się. Wsparcie nauki dla tworzenia przyjaznego środowiska uczenia się prof. Jerzy Vetulani
 • Zabawa online czy offline – kiedy Internet przyniesie korzyści dzieciom i młodzieży? - dr hab. Prof. UAM Jacek Pyżalski
 • Stymulacja rozwoju czy nadmierna presja? - dr Aleksandra Piotrowska
 • "Teoria frajdy"Czyli o tym, że ludzie są w stanie zmienić swoje negatywne nawyki czy zachowania, jeśli mają przy tym odrobinę... frajdy - Jarosław Szulski
 • Edukacyjny powrót do źródeł. Zabawa otwiera świat dziecku
 • Inny czy prawdziwy człowiek w szkole? – o zrozumieniu inności w środowisku szkolnym, dzieci ze spectrum autyzmu w przedszkolu i szkole. Kompetencje nauczycieli, pedagogów i psychologów w rozumieniu dzieci autystycznych w procesie edukacji - Wanda Jabłońska (Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie) 

Akademia Rozwoju Kompetencji Zawodowych

 • Coaching, mentoring, tutoring - skuteczne metody budowania roli nauczyciela jako przewodnika - dr Małgorzata Sidor - Rządkowska 
 • Tutoring w przedszkolu - Tutoring jako skuteczna metoda pracy w przedszkolu Małgorzata Wasilewska (dyrektor przedszkola, mediator sądowy, trener i tutor)
 • Nauczanie uczniów skutecznych technik uczenia się - Colin Rose
 • Jak uczyć bycia Kierowcą swojego życia? – Rozwinięcie SAMOŚWIADOMOŚCI w kontekście stylów motywacyjnych – Iwona Bobrowska (Trener, konsultant metod analizy osobowości zawodowej oraz partner biznesowy w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim)

 _________________________________________________________________________________________

Do udziału w drugim dniu Kongresu zapraszamy również przedstawicieli organów prowadzących i nadzoru pedagogicznego, wydziałów pedagogicznych i nauczycielskich szkół wyższych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, doradców zawodowych.

zgłoś swój udział 

Partnerzy
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Muzeum Sportu i Turystyki
Centrum Nauki Kopernik
Intel Education
Sponsorzy
IMAGE RECORDING SOLUTIONS
Wydawnictwo Naukowe PWN
Multitablica
Oxford University Press Polska Spółka z o.o.
eTornister
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Cambridge English
SAD
Bank Zachodni WBK
mProfi.pl
KUPIEC
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju
Intel Education
Educart
Edu-Tera
NETENGINE / Zyxel
Pyramid 3D Studio
Nowa Era
Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju
ICB Pharma
AKCES Edukacja
MiniLO&Aniela
JANGAR
Stowarzyszenie Dobra Edukacja
Mentor
Patroni
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego
Instytut Komeńskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Kuratorium Oświaty w Kielcach
Związek Powiatów Polskich
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Uczelnia Łazarskiego
Unia Metropolii Polskich
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczyciel
Patroni medialni
Forum Samorządowe
Serwis Administracyjno Samorządowy
Serwis oswiata.ABC.com.pl
Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła
Głos Nauczycielski
Dziennik Warto Wiedzieć
Siedem liter