Organizatorzy
Wolters Kluwer SA
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
Personel Plus
Państwo i Prawo
Partnerzy
Muzeum Sportu i Turystyki
Sponsorzy
Wydawnictwo Naukowe PWN
Oxford University Press Polska Spółka z o.o.
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju
Nowa Era
Mentor
ASUS
Bon Appetit
Young Digital Planet
Instytut Badań Edukacyjnych
Patroni honorowi
Rzecznik Praw Dziecka
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Patroni
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Kuratorium Oświaty w Kielcach
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Unia Metropolii Polskich
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczyciel
Unia Miasteczek Polskich
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Związek Miast Polskich
Patroni medialni
Serwis Administracyjno Samorządowy
Serwis oswiata.ABC.com.pl
Fundacja alter eko
Dziennik Warto Wiedzieć
Siedem Liter
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Supernauczyciel”
Charaktery
Back to Top