Menu

Idea II Kongresu Edukacja i Rozwój
English

Kongres Edukacja i Rozwój jest spotkaniem pasjonatów i organizatorów edukacji, integrującym środowisko wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa. XXI wiek jest czasem dynamicznych zmian cywilizacyjnych, które wyznaczają nowe wymagania dla formalnych systemów edukacji obejmujących oświatę, szkolnictwo wyższe, kształcenie ustawiczne i zawodowe. 

Hasłami przewodnimi, wokół których zbudowany jest program tegorocznego Kongresu są:

  • Edukacja szansą rozwoju regionów i kraju.
  • Edukacja poprzez zabawę, kulturę i praktykę, wspiera innowacyjne środowiska uczenia.
  • Integracja działań oświaty, szkolnictwa wyższego oraz rynku pracy.

Ideą przewodnią II Kongresu Edukacja i Rozwój jest budowa innowacyjnych środowisk uczenia się poprzez kształtowanie warunków do pozytywnych motywacji w ukierunkowaniu na zdobywanie wiedzy, wykorzystanie różnorodnych form zabawy i praktyki dla podnoszenia efektywności uczenia się na różnych poziomach edukacyjnych oraz dzielenie się doświadczeniami w zakresie rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i prawnych dla podnoszenia jakości edukacji oraz tworzenia wartości dodanej.

W jaki sposób samorząd może zoptymalizować działania, aby zapewnić funkcjonowanie efektywnej edukacji w regionach? Jakie zadania wynikają dla urzędów państwowych i podległych im jednostek? Jakie zadania dla kadry zarządzającej oświatą? O jakie kompetencje powinien się wzbogacić warsztat nauczycielski? Jakie już mamy rozwiązania poprawiające jakość edukacji przygotowane przez Samorządy, Szkoły i Przedszkola, Szkoły Wyższe, Firmy, Instytucje Państwowe i Publiczne? 25 lat po reformie samorządowej, 20 lat po reformie systemu edukacji to dobra okazja do analizowania praktycznych rozwiązań i wskazywania dróg na przyszłość. 

Na program Kongresu złożą się równolegle prowadzone konferencje: 

Podczas II Kongresu Edukacja i Rozwój w Strefie EXPO odbędą się prezentacje rozwiązań edukacyjnych i organizacyjnych. Udział w strefie EXPO jest bezpłatny.

Więcej informacji o poszczególnej Konferencji znajduje się w zakładce PROGRAM

 

Partnerzy
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Muzeum Sportu i Turystyki
Centrum Nauki Kopernik
Intel Education
Sponsorzy
IMAGE RECORDING SOLUTIONS
Wydawnictwo Naukowe PWN
Multitablica
Oxford University Press Polska Spółka z o.o.
eTornister
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Cambridge English
SAD
Bank Zachodni WBK
mProfi.pl
KUPIEC
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju
Intel Education
Educart
Edu-Tera
NETENGINE / Zyxel
Pyramid 3D Studio
Nowa Era
Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju
ICB Pharma
AKCES Edukacja
MiniLO&Aniela
JANGAR
Stowarzyszenie Dobra Edukacja
Mentor
Patroni
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego
Instytut Komeńskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Kuratorium Oświaty w Kielcach
Związek Powiatów Polskich
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Uczelnia Łazarskiego
Unia Metropolii Polskich
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczyciel
Patroni medialni
Forum Samorządowe
Serwis Administracyjno Samorządowy
Serwis oswiata.ABC.com.pl
Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła
Głos Nauczycielski
Dziennik Warto Wiedzieć
Siedem liter