Kongres Edukacja i Rozwój już za 107 dni!

 

Wierzymy w moc wzajemnego wspierania się w działaniu, w siłę inspiracji i korzystania z doświadczeń innych, w budowanie koalicji.  Zapraszamy Państwa do udziału w VI Kongresie Edukacja i Rozwój.

 

Temat wiodący:  Prawo w edukacji - problemy, wyzwania, interpretacje


Na program Kongresu złożą się równolegle prowadzone:

 1. XXI Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli
 2. V Konferencja Nauczycieli, Psychologów i Pedagogów
 3. V Konferencja Edukacja w Samorządach
 4. Blok warsztatowy „Dobre Praktyki w Edukacji”
 5. Stoliki eksperckie
 6. Strefa EXPO

 

 

Dwa dni Kongresu wypełnią:

 • specjalistyczne wykłady i inspirujące dyskusje na tematy prawne, zarządcze oraz związane z procesem uczenia, podczas których omówienie zostaną konsekwencje wynikające ze zmian w systemie oświaty;
 • praktyczne warsztaty prezentujące dobre praktyki, analizę problemów organizacyjnych i programowych, propozycje wdrożeń nowych rozwiązań;
 • eksperckie konsultacje dotyczące kwestii prawnych, organizacyjnych, programowych, zarządczych oraz pedagogicznych i psychologicznych;
 • prezentacje najnowszej oferty adresowanej do szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych.

 

Zapraszamy
 • dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i szkół wszystkich typów;
 • dyrektorów, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli;
 • przedstawicieli samorządu terytorialnego i organów prowadzących odpowiedzialnych za oświatę;
 • specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów wspierających działania edukacyjne szkół i przedszkoli;
 • pracowników naukowych i dydaktycznych wyższych uczelni;
 • dyrektorów personalnych i kierowników działów szkoleniowych w firmach, przedstawicieli firm szkoleniowych oraz trenerów;
 • reprezentantów instytucji i firm wspierających oświatę, oferujących rozwiązania, projekty oraz produkty, usprawniające i unowocześniające działalność wszystkich placówek edukacyjnych.
 

Lokalizacja: Centrum Olimpijskie w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4

Program Kongresu: Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji

Poprzednia edycja - V Kongres Edukacja i Rozwój
Organizatorzy
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Partnerzy
Szkoła Edukacji Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Profilatyki Społecznej
Katalyst Education
SBC Kancelaria Radców Prawnych
BONUM HUMANUM
Uniwersytet Szczeciński
Partnerzy
merytoryczni
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły
Linia Progman
LEX Prawo Oświatowe
Sponsorzy
PWN Wydawnictwo Szkolne
Mentor
Nordweco Sp. z o.o.
Nowa Era
Patroni
medialni
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
Personel Plus
Państwo i Prawo
prawo.pl
Back to Top